หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

อำเภอแม่สะเรียงจัด “คลินิกแก้จน”

Author by 23/03/16No Comments »

      5          อ.แม่สะเรียง จัดคลินิกแก้จน เพิ่มทักษะเสริมความรู้ แนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 6 ตำบล145 ครอบครัว อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่สะเรียง ได้จัดโครงการ บริหารจัดการครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการ (คลินิกแก้จน)  เพื่อให้ความรู้ ในด้านการส่งเสริม การประกอบอาชีพในครัวเรือน สร้างรายได้แก่ประชาชน พร้อมมอบ วัสดุสาธิตแก่ ครัวเรือนเป้าหมาย 6 ตำบล ประกอบไปด้วย ต.แม่สะเรียง, แม่ยวม, แม่เหาะ, แม่คง, ป่าแป๋ และ ต.บ้านกาศ รวม 150 คน โดยมี นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบลูกสุกรพันธุ์พื้นเมือง ครอบครัวละ 2 ตัว    พร้อมอาหารสุกรให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.รวม  145 ครัวเรือน พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ราษฎร ได้นำกลับไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์ พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า คลินิกแก้จน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับครัวเรือน ที่เป็นครัวเรือนเป้าหมาย มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ครัวเรือนละ 30,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยพื้นที่ อ.แม่สะเรียง มีครัวเรือนเข้าเกณฑ์ อยู่จำนวน 397 ครัวเรือน มีราษฎรจาก 6 ตำบล 145 ครอบครัว เดินทางมาร่วมกิจกรรม และ เพิ่มทักษะอาชีพให้ โดยให้เรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ มีตั้งแต่การทำขนม เป็นขนมที่ลงทุนน้อย จาก กศน. แม่สะเรียง สามารถทำได้ในครัวเรือนได้ และ การผลิตอาหารสุกรแบบลดต้นทุน โดย ปศุสัตว์แม่สะเรียง การสาธิตการทำไม้กวาด การทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดย พัฒนาชุมชนแม่สะเรียง การทำเชื้อราไตรโคเดอม่า โดยสำนักงานเกษตร อ.แม่สะเรียง สามารถเป็นรายได้ ให้แก่ครัวเรือนได้ อีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

โครงการคลินิกแก้จน มีเป้าหมายคือประชากร ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อคน ต่อปี จะเป็นครัวเรือน ที่เข้าสู่กระบวนการ เป็นโครงการบูรณาการแก้จน จะมีตั้งแต่เรื่องการชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศและดูแลชีวิต ครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะเป็นทางเลือกให้กับครัวเรือน จะได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป.