หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ฮือ! ร้องอยู่นานกว่า 40 ปี ถนนฝุ่นขาดน้ำ – ขาดไฟ

Author by 23/02/17No Comments »

 3         ตัวแทนชาวบ้านกว่า 300 ครอบครัว ฮือชุมนุมโวยอาศัยอยู่นานกว่า 40 ปี ถือป้ายร้องขอ ต้องการถนนลาดปูนเหมือนหมู่บ้านอื่นไม่ต้องการถนนที่เป็นฝุ่น,ไม่ต้องการฝุ่นเข้าบ้าน, ต้องการไฟฟ้ากิ่งเข้าหมู่บ้าน, ต้องการน้ำทำการเกษตร เผยสาเหตุที่ชาวบ้านรวมตัวครั้งนี้ เนื่องจากไม่พอใจหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่ไม่ช่วยเหลือ ทั้งที่อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง 20 กม. เท่านั้น ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่รับเรื่องรายงาน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หาแนวทางแก้ไขปัญหา

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 21 ก.พ. 2560  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่ถนนหน้าหมู่บ้านโรงวัว หมู่ 1 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีชาวบ้านจำนวนกว่า 100 คน เป็นตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า 300 ครอบครัว ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้นาน กว่า 40 ปี ชาวบ้านไปรวมตัวกันที่ถนนลูกรังหน้าหมู่บ้าน และเขียนป้าย ระบุว่าต้องการถนนลาดปูนเหมือนหมู่บ้านอื่น, ไม่ต้องการถนนที่เป็นฝุ่น, ไม่ต้องการฝุ่นเข้าบ้าน, ต้องการไฟฟ้ากิ่งเข้าหมู่บ้าน, ต้องการน้ำทำการเกษตร, ชาวบ้านจัดผ้าป่าทำถนนเอง ไม่มีเงินแล้ว สำหรับสาเหตุที่ชาวบ้านรวมตัวครั้งนี้ เนื่องจากไม่พอใจหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่ไม่ช่วยเหลือ เพราะที่ผ่านมาถนนของหมู่บ้านเป็นฝุ่น ชาวบ้านทนอยู่กับฝุ่นมานานกว่า 30 ปี หมู่บ้านโรงวัว อยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง 20 กม. เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบในพื้นที่ พบ นายอนันต์ พ่วงชบา ตัวแทนชาวบ้านบ้านโรงวัว หมู่ 1 ต.น้ำบ่อหลวง กล่าวว่า ชาวบ้านต้องการเรียกร้องอยากให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เข้ามาดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับถนน สัญจร เมื่อเปรียบเทียบกับซอย หรือถนนในหมู่บ้านใกล้เคียงคือหมู่บ้านห้วยส้ม สามารถสร้างถนนได้ในเขตป่าสงวน ส่วนถนนซอยหมู่บ้านโรงวัวทำไมทำไม่ได้ หรือทำไมไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็น อบต.น้ำบ่อหลวง หรือหน่วยงานของ กรมทางหลวงชนบท หรือ แขวงการทาง เข้ามาดำเนินการสร้างถนนให้ ทุกหน่วยงานมักจะอ้างว่าหมู่บ้านโรงวัวเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน (เขตรับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.21) ชาวบ้านที่มาอยู่อาศัยที่นี้ได้สร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้มานานกว่า 30-40 ปีแล้ว

“ชาวบ้านไม่พอใจเรื่องถนนก็พยายามแก้ไขกันเอง จัดผ้าป่าทำถนนกันเองไปแล้วจำนวน 255 เมตร ใช้เงินไปจำนวน 250,000 บาท ยังมีเรื่องอื่นๆอีก เช่น ไฟฟ้าให้แสงสว่างเข้าหมู่บ้านก็ไม่ทำให้ ชาวบ้าน ไม่มีน้ำพอเพียงในการทำการเกษตร โดยชาวบ้านปลูกลำไยเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่แก้ไขปัญหาให้ พอชาวบ้านจะแก้ไขปัญหาเองขุดบ่อน้ำ และขุดบ่อบาดาล จะต้องขออนุญาตกับองค์กรต่างๆ จำนวนมาก จนไม่สามารถจะดำเนินการขุดบ่อน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้   อย่างไรก็ตามปัญหานี้เกิดมานานหลายปี ชาวบ้านร้องเรียนมาต่อเนื่องในระยะหลังนี้กว่า 3 ปี ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด  วันนี้ชาวบ้านจึงรวมตัวเพื่อเรียกร้องหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือด้วย”  นายอนันต์ พ่วงชบา ตัวแทนชาวบ้านบ้านโรงวัว หมู่ 1 ต.น้ำบ่อหลวง กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่ชาวบ้านได้รวมตัวเรียกร้องดังกล่าวทางนายสุเมธ กิ่วคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.น้ำบ่อหลวง ได้ลงพื้นที่รับเรื่องชาวบ้าน นำเรื่องรายงานให้ ส.ท.จิรพล  สนธิคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ทราบ และ จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป จากนั้นชาวบ้านได้สลายตัวเหตุการณ์ทั่วไปปกติ.