หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เกษตรกร 2 จังหวัดประท้วงรัฐช่วยเหลือปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ

Author by 7/08/14No Comments »

5          เกษตรกร 2 จังหวัด รวมตัวชุมนุม เรียกร้องขอรัฐช่วยเหลือ หลังผลผลิตราคาตกต่ำ ทำให้ประสบกับการขาดทุนที่เชียงใหม่เกษตรกรชาวไร่กระเทียม -หอมแดง -ลำไย บุกยื่นหนังสือต่อทางอำเภอ ขอประสานหน่วยงานรับผิดชอบ ให้การช่วยเหลือ ส่วนลำพูนชาวสวนลำไย ชุมนุมประท้วง ขอรัฐช่วยแก้ปัญหา ผลผลิตราคาตกต่ำ ขู่ยกระดับการชุมนุม หากถูกเมินไม่ช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ส.ค.57 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จ.เชียง ใหม่ ได้มีกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกหอมแดง, กระเทียม, และลำไยในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน ได้รวมตัวประท้วง เรียกร้อง ขอให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแล เรื่องราคาพืชผลทางเกษตรหลายชนิดที่มีราคาตกต่ำ โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน         นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอไชยปราการ จ.เชียง ใหม่  เพื่อขอให้นำเสนอไปยัง หน่วยงานรับผิดชอบเร่งช่วยเหลือ โดยนายอำเภอไชยปราการ ได้รับหนังสือร้องเรียน จากเกษตรกรแล้ว รับปากจะนำเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสนอต่อ ผวจ. เชียงใหม่ เพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

โดย นายบุญมา กิติใจ ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า การมาวันนี้เกษตรกร ขอให้ทางนายอำเภอไชยปราการ ช่วยเหลือส่งผ่านหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการรับซื้อผลผลิตของการเกษตร โดยอ้างในเอกสารว่า เกษตรกรในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่วนมากจะปลูกกระเทียม ลำไย และหอมแดง จากการที่ผลผลิตออกมา ในขณะนี้นั้น มีราคาตกต่ำเกษตรกรขาดทุน ทั้งลำไยก็ราคาถูก หอมแดงก็ราคาถูก และขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ซึ่งการลงทุนหอมแดงในหนึ่งกิโลกรัม 15 บาท แต่พอผลผลิตออกมาราคาขายเพียง 6 บาท ทำให้ขาดทุนจึงขอให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด่วน

การมาวันนี้อยากร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ไม่ได้นำเอาเกษตรกรทั้งหมดมา  เพราะไม่อยากให้เดือดร้อนกับใครและสนองตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือทางรัฐบาลให้ช่วยเหลือประชาชนคนไทย ที่ปลูกหอมแดง ที่กำลังขาดทุนอย่างหนัก ในเวลานี้พื้นที่ปลูกหอมแดงประมาณ 2,000 กว่าไร่ผลผลิตจะออกมาประมาณ 5,000 กว่าตัน จึงร้องขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยพยุงราคาช่วยเหลือด่วน โดยขอยื่นข้อเสนอกับส่วนราชการให้ช่วยเหลือ 3 ข้อ 1.ชลอการนำเข้าของกระเทียม, หอมแดงของต่างประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน,  2.ขอผ่อนผันการส่งชำระเงินยืมของ ธกส ออกไปก่อน โดยไม่คิดดอกเบี้ย,  3.ขอส่วนราชการช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรกรตัวอื่นๆด้วยเช่นราคาลำไยเพราะ เกษตรกรปลูกหลายอย่าง ในแปลงเดียวกันปลูกหอมแดงในแปลงลำไยปลูกกระเทียมในแปลง ลำไย แต่ทุกอย่างราคาตกต่ำทั้งหมด ถ้าสินค้าเกษตรกรตัวใดตัวหนึ่งราคาดี ก็ยังช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้บ้าง จึงเรียกร้องขอความช่วยเหลือด่วนด้วย

ทางด้าน จ.ลำพูน ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 6 ส.ค.57 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน ได้มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยใน อ.ลี้ จำนวน 200 คน ได้มาชุมนุมประท้วง  เพื่อยื่นข้อเสนอให้ทางอำเภอ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดย เรียกร้องผ่านอำเภอให้ช่วยแจ้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยเหลือราคา ลำไยในเขตพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนมีปัญหา ในเรื่องราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ขณะนี้ ที่มีราคาไม่แน่นอน โดยทุกวันการติดราคาหน้าจุดรับซื้อ เวลา 14.00 น.จุดตั้งเครื่องร่อนน้อยเกินไปไม่เพียงพอ จุดรับซื้อแต่ละจุดราคามาตรฐานไม่เท่ากัน คือเกรด เอเอ. ก.ก.ละ 16-17-18,เอ.6-7-8 และบี.4-5 บาท   ตั้งแต่ผล ผลิตออกสู่ตลาดชาวสวนไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  เคยลงทะเบียนขอความช่วยเหลือไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

โดยกลุ่มผู้ชุมนุม ได้มีข้อเรียกร้อง ในครั้งนี้ทั้งหมด 6 ข้อ คือ  ให้จุดรับซื้อต้องแจ้งราคาลำไย ให้รู้ล่วงหน้าในเวลา 07.00 น. ของทุกวัน,ให้มีโควตารับซื้อลำไย ของเกษตรกรในแต่ละวันอย่างทั่วถึง, ให้แก้ปัญหาราคารับซื้อให้คงที่ ,ให้จุดรับซื้อราคาลำไยทุกวัน ให้เป็นไปตามราคากลาง คือ 19-9-4 ตามลำดับ, ขอให้ภาครัฐเพิ่มจุดรับซื้อลำไย และขอให้ภาครัฐชดเชยและช่วยเหลือผลผลิตที่ล้นตลาด   โดยกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมที่จะได้จัดตัวแทนกลุ่มชาวสวน จำนวน 30 คน เพื่อเข้าประชุมหารือกับภาครัฐ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา แต่หากไม่มีผลคืบหน้าใดๆ ก็พร้อมยกระดับการชุมนุมเรียกร้องอีกครั้ง

อนึ่งสำหรับจุดรับซื้อขายลำไยในแต่ละอำเภอ ในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันที่ไม่แตกต่างไปจากนี้  ทำให้ชาวสวน และทั้งผู้รับเหมาซื้อลำไยเป็นสวนต่างโอดโอยเดือดร้อนไปตามๆกัน บางสวนเจ้าของถึงกับปล่อยให้ผลลำไย  ที่สุกแก่จัด  และยิ่งมาถูกน้ำฝนทำให้ลำไยเน่าเสียร่วงหล่นไปอย่างน่าเสียดายในบางรายถึงกับหมดอาลัยตายอยาก มันจะหล่นก็ให้หล่นไป  ให้มันเน่าเป็นปุ๋ยอยู่ใต้ต้นลำไยไปเลย.