หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เจอกำแพงเมืองเก่าขุดคุกหญิงทำข่วงหลวง เตรียมแผนอนุรักษ์

Author by 2/02/16No Comments »

 3               ศิลปากรขุดคุกหญิงเก่าทำข่วงหลวงเวียงแก้ว เจอแนวกำแพงเมืองเก่าแล้ว เตรียมแผนอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2559เจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ และสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร ยังเดินหน้าสำรวจพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่หลังเดิม ตามโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วเข้าสู่เดือนที่ 2 เพื่อดำเนินการด้านบันทึกจดหมายเหตุ ในส่วนที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ รับผิดชอบ โดยจะเก็บข้อมูลทุกๆด้าน    ทั้งภาพนิ่ง วีดิโอ และหลักฐานต่างๆ เพื่อบันทึกข้อมูลจดหมายเหตุ

ขณะที่ด้านการขุดค้นทางโบราณคดี ที่สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ รับผิดชอบ นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ หัวหน้าทีมที่ดูแล กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดหน้าดินสำรวจตามขั้นตอนปฏิบัติของกรมศิลปากร โดยเริ่มขุดเปิดหน้าดินใน 4 จุดที่มีผลชัดเจนจากการสแกนภาพผืนดินตามหลักทางธรณีฟิสิกส์ก่อนหน้านี้ว่า เหมือนมีแนวของกำแพง เมื่อมีการเปิดหน้าดิน 4 จุด ที่พบความชัดเจนตามภาพสแกนเป็นไปตามที่คาด เจ้าหน้าที่ขุดหน้าดินลงไปแค่ 20-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3 เมตร พบร่องรอยของอิฐที่ก่อเรียงคล้ายกำแพงเก่าและเศษเครื่องสังคโลกต่างๆแล้ว หากพิสูจน์เป็นโบราณสถานต้องทำแผนเพื่อการดูแลต่อไป

ทั้งนี้การขุดค้นทางโบราณคดี (ขุดศึกษาอายุสมัยของพื้นที่)จะใช้ระยะเวลา 75 วัน จากนั้นเป็นการขุดลอกชั้นดินทับถมทางโบราณคดี (ขุดลอกดินที่ทับถมโบราณสถานออก) ระยะเวลา 180 วัน และการบูรณะแนวกำแพงเวียงแก้วและโบราณสถานศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ระยะเวลา 150 วัน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 480 วัน ส่วนเรื่องการอนุรักษ์อาคารล่าสุดเหลือ 2 หลังคืออาคารเรือนพยาบาลและเรือนเพ็ญ คณะทำงานของจังหวัดจะได้นำไปสู่ขั้นตอนการประชาพิจารณ์ ก่อนพิจารณาซ่อมแซมต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

อย่างไรก็ตามระหว่างดำเนินการ มีตัวแทนจากภาคี เครือข่ายประชาชน จ.เชียงใหม่ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายผู้หญิงเชียงใหม่, ชมรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง, กลุ่มจับตาเชียงใหม่, เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่, ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก, ชมรมคนช้างม่อย สื่อ และอีกหลายกลุ่มที่เคลื่อนไหวทำงานด้านการอนุรักษ์ภาคประชาชนใน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย    และระหว่างการขุดสำรวจศึกษาครั้งนี้ เมื่อพบเศษเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชาม เจ้าที่ได้ขุดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปทำลายสิ่งที่ปรากฏ เช่น แนวกำแพงอิฐ หรือเศษสิ่งของที่พบ.