หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชฟดังปลุงเมนูพิเศษ อาหารของขวัญจากพ่อ ฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2016-2017 และ Lanna Wellness & Spa”

Author by 26/12/16No Comments »

1       จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2016-2017 และ Lanna Wellness & Spa ชูการท่องเที่ยว 4 รูปแบบ      โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน 7 เส้นทางโครงการหลวง ดึงนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เผยปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 9 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท มีการสาธิตอาหารเมนูพิเศษ “ของขวัญจากพ่อ” ที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง ที่นำเอาวัตถุดิบจากโครงการหลวงมาปรุงเป็นเมนูพิเศษตลอดการจัดงาน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2016-2017 และ Lanna Wellness & Spa” ที่ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบริการด้านสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน  มีการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่โดดเด่น 4 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน 7 เส้นทางโครงการหลวง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา อีกทั้งยังมีการออกบูธของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงศิลปะและเอกลักษณ์ล้านนา ทั้งด้านอาหาร ดนตรีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสาธิตอาหารเมนูพิเศษ “ของขวัญจากพ่อ” ที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง ซึ่งนำเอาวัตถุดิบจากโครงการหลวงมาปรุงเป็นเมนูพิเศษตลอดการจัดงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มากถึง 9,286,307 คน สร้างรายได้รวมสูงถึง 82,570.24 ล้านบาท ดังนั้น การจัดการงานนี้เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ High Season นี้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ธุรกิจบริการสุขภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ (หรือ Health Hub) ของภูมิภาค ได้แก่ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้ง 4 รูปแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในห้องโดยสารเครื่องบิน (Media on the Aircraft) ของ 2 สายการบิน คือ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษและจีน ตลอดจนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางจอ LED ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต    ที่เป็นแหล่งของเที่ยวของประเทศไทยนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย