หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ

Author by 28/07/16No Comments »

    2            จ.เชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้าย     วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรม    โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรร่วมพิธีจำนวนมาก

เมื่อเช้าวันที่ 28 ก.ค.59  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยพิธีการเริ่มเวลา 08.15 น. เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีและลงนามถวายพระพร

จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพีธีลงนามถวายพระพร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ.