หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่ถวายพระพร ร.10

Author by 2/12/16No Comments »

4         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 21.30 น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      นายปวิณ ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตุลาการ อัยการ เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โดยได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเครื่องสักการะ พุ่มดอกไม้เทียนแพ และกรวยดอกไม้ ภายในวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ทั้งนี้คณะผู้บริหารของเชียงใหม่พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้รับชมสัญญาณรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่ออกอากาศไปพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อมีการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  สืบราชสันติวงศ์ เป็นรัชกาลที่ 10 ตามกฎ มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลง พระภิกษุสามเณรทุกรูปได้เจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง