หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร

Author by 27/10/16No Comments »

1          พ่อเมืองเชียงใหม่นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน )    อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆและพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ‘ปัณรสมวาร’ ครบ 15 วันแห่งการสวรรคต โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวนำถวายข้าวสารอาหารแห้ง โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง    ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำและสดับรับพร ประธานสงฆ์นำพระภิกษุและสามเณร จำนวน 89 รูป รับบิณฑบาตร จากประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 17.00 น.ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน )อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิต ลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  ในวิหารหลวง วัดศรีโสดาพระอารามหลวง พร้อมกับพระราชพิธีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง