หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่พัฒนาเส้นทางเสด็จฯ เริ่มบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาฯ

Author by 23/11/16No Comments »

4          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยการพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด บนถนนศรีวิชัย ตลอดสาย ตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงบริเวณหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 92 ครั้ง นับจากวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2501 ซึ่งถือเป็นการเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก

การเสด็จพระราชดำเนินเยือน จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน แปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเขตภาคเหนือ.