หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน

Author by 10/06/14No Comments »

1                กอ.รมน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข    สู่ประชาชน จ.เชียงใหม่ รวมใจเป็น    หนึ่งเดียวนำแกนนำมวลชนร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าสร้างสามัคคีพัฒนาชาติ คืนความสุขให้คนทั้งประเทศ ขณะที่ ผบ.มทบ.33 ยันสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นมากแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะยังมีกลุ่มต้าน เชื่อหากไร้ปัญหายกเลิกเคอร์ฟิวเร็วๆนี้แน่

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 เวลา 10.30 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฎิบัติการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน จ.เชียงใหม่  รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ดำเนินภารกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม ภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี พล.ต.ศรายุธ รังสี ผบ.มทบ.33 พร้อมคณะมาร่วมในพิธีด้วย

ทั้งนี้นายสุริยะ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมีเป้าหมายดำเนินการตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้สังคมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างด้านอุดมคติทางการเมือง สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ลดความหวาดระแวงระหว่างผู้เห็นต่าง สร้างความไว้วางใจ ขจัดเงื่อนไขความขัดแย้ง สานใจสู่สันติสุข ให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ดำรงวิถีชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผวจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวย้ำในการเปิดงานครั้งนี้ว่า ในฐานะที่เป็นคนไทย ภายใต้บรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องน้อมนำยุทธศาสตร์ที่ทรงพระราชทานให้ประชาชน คือ รู้ รัก สามัคคี  มาประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด จริงจัง ยึดประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลัก

ด้าน พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า สถานการณ์ในจเชียงใหม่อยู่ในภาวะที่ดีขึ้นมาก ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนทุกกลุ่มให้ความร่วมมือในการสร้างความรักสามัคคีปรองดอง สัญญาณหลายอย่างดีขึ้น ทุกภาคส่วนจะร่วมมือร่วมใจกันนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า หากได้รับความร่วมมือกันอย่างดีต่อเนื่อง แนวโน้มการจะได้พิจารณายกเลิกเคอร์ฟิวคงจะมีในระยะอันใกล้นี้ ต้องเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่

ในส่วนของ จ.เชียงใหม่แกนนำทั้งหมดได้มารายงานตัวหมดแล้วไม่มีตกค้าง หลังจากนี้คณะทำงานจะเข้าพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน แม้บางส่วนยังไม่เข้าใจ ต้องยอมรับว่า ปัญหาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น กว่าประชาชนจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลา โดยทหารจะใช้ความดีเข้าสู้ จนกว่าประชาชนจะเข้าใจและหันมาร่วมมือกันพัฒนาประเทศและคืนความสงบให้สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ยังกล่าวด้วยว่า เจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดกับการกวาดล้างอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม ยาเสพติด การพนัน โดยในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 12 มิ.ย.-13 ก.ค.นี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันทายผลบอลมากขึ้น จึงขอให้ทุกหน่วยร่วมกันป้องกันและแก้ไขด้วย ขอให้ดูเป็นกีฬาอย่าเอามาเล่นพนัน แน่นอนว่าช่วงดังกล่าวต้องเพิ่มการตรวจตราเข้มงวดปัญหาพนันบอลอย่างแน่นอน ซึ่งตรงกับผลสำรวจความเห็นของสำนักโพลล์หลายแห่งว่า 8 เมืองใหญ่ของไทยเยาวชนมีแนวโน้มเล่นพนันบอลโลกสูง.