หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่ ถกแก้ปัญหาขนส่งมวลชน ค่าโดยสาร เก็บหัวคิว

Author by 3/07/14No Comments »

2 copy                เชียงใหม่ เรียกถกแก้ปัญหา ขนส่งมวลชนเตรียมคืนความสุขจัดระเบียบ 3 เรื่องแรก ราคาโดยสาร จุดจอดและเส้นทางวิ่งบริการ พร้อมแก้ปัญหาเก็บค่าหัวคิวกับผู้ประกอบการ ทหารจี้ห้ามเอาเปรียบ ปชช.

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม57 เวลา 13.00 น. ที่สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานประชุมกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการให้บริการขนส่ง รถโดยสารสาธารณะ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขนส่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด หรือ ผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ทั้งนี้หลังที่ประชาชนร้องเรียนให้จัดระเบียบเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากมีทั้งการไร้ระเบียบวินัยการขับขี่ การไม่เคารพกฎหมายจราจร รวมถึงกลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า เป้าหมายการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าหัวคิวกับผู้ ประกอบการ จัดระเบียบการเดินรถให้เหมาะสม เน้นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ เสนอราคาที่เหมาะสม สะดวกปลอดภัยลดการติดขัดของจราจร ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าหัวคิว สำหรับแนวทางการปฏิบัติ คือ สำรวจวิ่งรถรับจ้าง รถแท็กซี่ รถตู้ รถจักรยาน ยนต์ ที่ถูกกฎหมายหรือป้ายเหลือง และวินที่ผิดกฎหมายหรือป้ายดำ สำรวจข้อมูลผู้มีอิทธิพลทุกรูปแบบ ชื่อ สถานภาพ พฤติกรรมการกระทำความผิด สถานที่ตั้ง สำรวจค่าโดยสาร ป้ายราคา เฉพาะกิจที่ถูกกฎหมาย ความเหมาะสมให้มีทุกพื้นที่ และร่วมมือระหว่างตำรวจ เทศกิจ กรมการขนส่งทางบก และทหารในการสำรวจ จุดตรวจร่วม ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ผลการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง สรุปเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องของราคาบริการเริ่มต้น จุดจอดและเส้นทางในการให้บริการ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆ โดยจะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุด

หลังประชุม พล.ต.ศรายุธ กล่าวว่า เราต้องการจัดระเบียบการเดินรถใหม่ ทุกฝ่ายคิดกันว่าหาจุดและทำอย่างไรให้มีเส้นทางที่แน่นอน จุดจอดรถ และราคาที่เป็นธรรม โดยตั้งคณะกรรมการแก้ไขโดยเร็วและเริ่มลงมือทันทีเพื่อติดตามผล ที่เร่งด่วนคือ บริเวณไหนที่การจราจรติดขัดได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปจัดการให้คล่อง ตัว ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีมาก เพราะเดิมเรามีการวางแผนไว้ดีมาก แต่เมื่อผ่านมาเกิดปัญหาบ้าง สำหรับเชียงใหม่ยังไม่พบผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าหัวคิว เส้นทางต้องวาง อย่างไรในแต่ละสาย จอดตรงไหนต้องชัดเจน บางสายมาจากต่างอำเภอ ก็ต้องมีการจัดจุดจอด และราคามาตรฐานไม่น่าเกิน 20 บาท เร่งแก้ปัญหาให้เห็นผลให้เร็วที่สุด คนหมู่มากก็มีปัญหาบ้างก็พยายามปรับให้ดีขึ้น  ประธานชมรมสี่ล้อแดงรับปากจะไปกวดขันคนขับรถให้มากขึ้น

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากนี้ก็ต้องหารือกันของคณะทำงานที่ตั้งขึ้นโดยเร็ว เพื่อดู 3 ข้อที่มีความเห็นร่วมกัน ซึ่งหลายฝ่ายต่างก็คาดหมายว่า น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากเดิมเรามีสัมปทาน 18 สาย แต่ก็ยังไม่ครบ ก็ต้องมาจัดการทุกอย่างใหม่ มีห้างสรรพสินค้าขึ้นมาใหม่ก็ต้องมีการปรับจุดจอดรถใหม่อาจเป็นตามหน้าห้างฯ รถที่ไม่ได้มาตรฐานเราไม่ให้วิ่งอยู่แล้ว เพราะมีการตรวจสภาพ ปัจจุบัน 80-90% จะเห็นว่า มีคุณภาพใหม่ขึ้น มีส่วนน้อยที่เก่า 40-50 ปี ซึ่งผู้โดยสารจะเป็นผู้เลือกเอง เวลาถือเป็นโอกาสที่ดีในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างความพอใจแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระบบขนส่งมวลชนต้อง ชัดเจน

ด้านนายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถกล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดระเบียบและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ในการเข้าระบบ ไม่อยากให้โยนความผิดให้รถสี่ล้อแดง เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนจึงอาจเกิดการเอาเปรียบผู้โดยสาร   หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปบ้าง ควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะมีทั้งเป็นสมาชิกและไม่เป็น ผ่านมาก็มีการพูดคุย  แต่ก็ไม่สามารถทำได้ยั่งยืน สหกรณ์ฯ พร้อมร่วมมืออยู่แล้ว.