หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557

Author by 7/08/14No Comments »

     1

       วันรพี…นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 7 ส.ค.57