หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เดินหน้าฟื้นฟู “เขาหัวโล้น” ปลื้มงานปลูกป่า

Author by 10/08/16No Comments »

    4     สำนักพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)เตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเขาหัวโล้นหลังจากในปี 59 มีการปลูกป่าฟื้นฟูในเขตอุทยานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4 แห่ง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559  ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่  นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากการแก้ปัญหา “เขาหัวโล้น”ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

นายกมลไชย กล่าวว่าจากการที่ได้รับรายงาน  ล่าสุดได้มีการประชุมร่วมกับคณะ กรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น โดยการจัดทำแผนในการทำงานในปีงบประมาณ 2560 ที่ประชุมได้มีการสรุปผลงานในการดำเนินงานในปี 2559 มีเขาหัวโล้นเกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่วาง ขุนตาน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  พบว่ามีเขาหัวโล้นอุทยานฯ แห่งละประมาณ 1,000 -2000 ไร่ ได้สั่งการให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปแล้ว โดยให้มีการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าไปได้บางส่วนแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ในปี 2560 คณะทำงานได้มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไปตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้มีการออกไปสำรวจพื้นที่ป่าในเขตอุทยานฯ ที่มีการก่อสร้างสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนขออนุญาตไว้ ส่วนสำนักสงฆ์ที่ขอใช้พื้นที่ป่าได้ใช้นโยบายในการแก้ปัญหาแบบประชารัฐ ช่วยกันดูแลพัฒนาพื้นที่ป่า อีกทั้งการรณรงค์ให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานฯช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่า พร้อมร่วมกันปลูกป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า พร้อมสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนสืบต่อไป.