หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เตรียมทำบุญเมืองแก้อาถรรพณ์ ภายหลังเกิดอัคคีภัยหลายครั้ง

Author by 10/06/15No Comments »

11390317_1611196782471913_7464216130121255563_n        เชียงใหม่ทำบุญเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลครบ 719 ปี พร้อมงานทำบุญวันนักบุญแห่งลานนาไทยครูบาศรีวิชัย”  ทั้งที่เชียงใหม่ และลำพูน รองนายกเทศมนตรีเผยเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจชาวเมืองหลังเกิดอัคคีภัยต่อเนื่อง  และโหรทักเรื่องขึดอาถรรพณ์

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลกำหนดประกอบพิธีทำบุญเมือง และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ครบรอบ 719 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิ.ย. 2558 พร้อมกันทั้ง 10 จุด เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไปโดยคณะครูโรงเรียนเทศบาล คณะศรัทธา และผู้นำชุมชนใกล้จุดประกอบพิธีทำบุญขึ้นท้าวทั้ง 4 พร้อมกันทุกจุด จากนั้น เวลา 09.00 น.จะเป็นพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยจุดพลุจากจุดกลางข่วงพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ แล้วจุดอื่นๆ เริ่มทำพิธีในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่หน่วยพิธีกลางข่วงพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ประตูสวนดอก ประตูสวนปรุง ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่้งศรีภูมิ และแจ่งกะต้ำ โดยจุดกลาง(สามกษัตริย์) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ จะเป็นประธาน

สำหรับหน่วยพิธีกลาง   (สามกษัตริย์) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ จะเป็นประธาน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ส่วนจุดประตูท่าแพนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จะเป็นประธาน พิธีทำบุญเมือง และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เกิดกำลังใจ และบำรุงขวัญแก่ผู้คนในเมือง รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ ที่สำคัญเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ จึงมีพิธีขึ้นภายหลังงานประเพณีเข้า-ออกอินทขีล (เสาหลักเมือง) แล้ว ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวเหนือว่าการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมสิริมงคลให้ประชาชนมีชีวิตราบรื่น ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล สามารถทำอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)ได้ และอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากช่วง 2 เดือนนี้เกิดอัคคีภัยใหญ่ขึ้นในเมืองเชียงใหม่ติดต่อกันถึง 3 ครั้ง มาจากความประมาท และปัญหาสายไฟฟ้าเก่า อยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐาน แต่มีโหรบางสำนักทักว่า อาจจะเกิดอาถรรพณ์มีการทำอะไรขึดบ้านขึดเมืองนั้น เพื่อให้ชาวเมืองเกิดความสบายใจ ไม่ต้องวิตกกังวล การทำบุญเมืองวันพฤหัสบดีนี้จะช่วยให้ขจัดเภทภัยต่างๆ ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัยเทศบาลจะได้ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้า และวันที่ 10 มิ.ย.นี้ประชุมประธานชุมชนทุกแขวง กำชับให้ดูแล เฝ้าระวังเรื่องอัคคีภัยเป็นพิเศษ รวมทั้งเรื่องการระบาดของไข้เลือดออกที่มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 มิ.ย.เป็นวันมงคลที่ชาวเชียงใหม่-ลำพูน เตรียมจัดกิจกรรมรำลึกถึงวันกำเนิดนักบุญแห่งลานนาไทย เนื่องจากเป็นวันเกิดของครูบาศรีวิชัย จึงมีกิจกรรมทำบุญที่ลานครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพในภาคเช้า ส่วนที่วัดดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน อบจ.ลำพูนร่วมกับชาวลำพูนจัดงานรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง พระราชสิงหรวรมุนี รองอธิการบดี มจร.จะประชุมผู้บริหารและลงนามสัญญาก่อสร้างอาคาร มจร.ในพื้นที่บ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่จะสร้างพุทธมณฑล จ.เชียงใหม่ ถือเอาวันกำเนิดนักบุญแห่งลานนาไทยทำสัญญา   เพื่อความเป็นมหามงคลอีกด้วย.