หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เตือนเหนือฝนตกหนัก ระวังภัยธรรมชาติ เฝ้าระวัง 24 ชม.

Author by 10/08/14No Comments »

ss+(2557-08-10+at+07.24.47)                  อุตุเหนือเผยเข้ากลางฤดูฝนแล้ว เริ่มมีฝนตกเกือบทุกวัน และบางช่วงฝน หนักอาจเสี่ยงภัยธรรมชาติ แนะประชาชน เฝ้าระวังติดตามข้อมูลอากาศได้ตลอด 24 ชม.ขณะที่สัปดาห์นี้ฝน 60 % 

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2557 นายสมาน ปราการรัตน์ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิดเผยการคาดหมายลักษณะอากาศระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ สำหรับภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตก หนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือในช่วงนี้ถึง 12 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนและด้านตะวันตกของภาคส่วนในช่วงวันที่ 13-14 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายไร่นา หรือพืชสวน ในช่วงที่มีฝนตก สภาพอากาศมีความชื้นสูง ผู้ที่ปลูกพืชสวน และไม้ผลควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคแอนแทรกโนสในส้ม โรคราสนิมในกาแฟ และโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เช่น ลิ้นจี่และลำไย เป็นต้น ชาวสวนควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน สำหรับผู้ที่ปลูกพืชไร่ในระยะนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ใบและยอดอ่อนเสียหาย ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง

ส่วนสภาพอากาศตลอดเดือนส.ค.นี้ ลักษณะทั่วไป  เป็นช่วงกลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมและมีกําลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทําให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือทําให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิด น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขัง ที่ลุ่มลําน้ำได้ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ข้อควรระวัง ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลําน้ำ ควรเตรียมความพร้อม ป้องกัน เฝ้าระวังอุทกภัย และดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์053-277919 053-922365 และ ในwww.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด24 ชั่วโมง.