หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เตือน ส.ค. ฝนหนัก พื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวัง

Author by 1/08/12No Comments »

อุตุเหนือเตือนเดือนสิงหาคมเข้าสู่กลางฤดูฝนเริ่มมีพายุเข้า ปริมาณฝนจะเพิ่มอีก พื้นที่เสี่ยงภัยอย่าได้ประมาทขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2555ในการประชุมส่วนราชการประจำเดือน ก.ค. 2555 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ หัวหน้าส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงการคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ในเดือน ส.ค. 2555 ลักษณะทั่วไปอยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือ  ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิด น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขัง ที่ลุ่มลำน้ำได้  เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยและอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้มีข้อควรระวัง คือ ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลำน้ำ ควรเตรียมความพร้อม ป้องกัน เฝ้าเระวัง อุทกภัย และ ดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919 , 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสภาพอากาศของภาคเหนือ ภาพรวมตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส  มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตก หนักและหนักมากบางแห่ง ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ ปริมาณฝน 110-350  มม. จำนวน 15-25 วัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาพสรุปมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้ โดยทั่วไป ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยและอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

นางสันทนีย์กล่าวอีกว่า ในส่วนของสภาพอากาศช่วงวันที่ 3 ก.ค. -3 ส.ค. พบรองมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ‹าวไทย ทำให้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห‹ง ส‹วนในช่วงวันที่ 4-5 ส.ค. ร่องมรสุม ยังพาดผ‹านประเทศพม่า ลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังปานกลาง ทำให้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป อนึ่ง พายุ “ซาวลา” บริเวณตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลปปินส มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปไต้หวันและด้านตะวันออกของประเทศจีน ในช‹วงวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. นี้โดยไม‹มีผลกระทบต่อประเทศไทย

ส่วนภาคเหนือในช‹วงวันที่ 30 ก.ค.-3 ส.ค. มีฝนฟ‡าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห‹ง ส่วนมากทางดŒานตะวันตกของภาค ในช‹วงวันที่ 4-5 ส.ค. ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว10-30 กม./ชม.