หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เชียงใหม่..เปิดนิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริกว่า 4 พันโครงการ

Author by 26/10/16No Comments »

 2        เปิดแล้วยิ่งใหญ่จังหวัดเชียงใหม่น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริกว่า  4 พันโครงการ จัดแสดงนิทรรศการให้ชมฟรี 20 ม.ค. 60 นี้  เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าราชการ องค์กรต่างๆร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลงพระราชนิพนธ์และสรรเสริญพระบารมีกึกก้อง

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 26 ต.ค.59 ที่สนามหญ้า ภายในบริเวณโถง อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อปี 2501 ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 92 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้รวบรวมและน้อมนำเอาโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริในพื้นที่ มาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้คนเชียงใหม่ได้รับรู้ว่า มีโครงการ/กิจกรรม ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ มากถึง 622โครงการ ก่อกำเนิดโครงการหลวง 26 แห่งและด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจึงกำเนิดเขื่อนสำคัญ 2 แห่งได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่เป็นนามพระราชทาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้ผู้ร่วมในพิธีกว่าพันคนยังได้ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงลมหนาวและเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรและแผ่นดินเชียงใหม่ นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อปี 2501 จังหวัดเชียงใหม่จึงได้รวบรวม และน้อมนำโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้คนเชียงใหม่ได้รับรู้ว่า มีโครงการ/กิจกรรม ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ มากถึง 4,447 โครงการ ใน 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,031 โครงการ, การพัฒนาด้านการเกษตร 165 โครงการ, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 159 โครงการ, การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 325 โครงการ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข 55 โครงการ, การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร 77 โครงการ, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 395 โครงการ และการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ อีก 240 โครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญ มีโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ได้จำลองเป็นโมเดล เขื่อนหลัก 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา/เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่เป็นนามพระราชทาน มาจัดแสดง พร้อมกับโครงการกิจกรรมอื่นๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่น้อมนำมาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต การจำลองรูปแบบวิถีชีวิต แสดงถึงพระอัจริยภาพของพระองค์ท่าน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บูรณาการร่วมกันมีเจ้าภาพหลักในแต่ละด้าน เป็นทั้งความรู้และสัมผัสได้

สำหรับนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้  ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมและจำลอง ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามแนวพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่มาไว้ที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เข้าชมและศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกวัน ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 ที่สนามหญ้า ภายในบริเวณโถง อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ระหว่างพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างใส่ชุดดำและชุดข้าราชการเพื่อไว้ทุกข์ หลายคนยังร้องไห้ อยู่ในอาการเศร้าโศกและได้ร่วมกันชมนิทรรศการอย่างปลื้มปิติในน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ มีการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ขณะเดียวกันทางสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ก็บันทึกเทปเพื่อนำเผยแพร่ต่อไปด้วย.