หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เปิดฝึกร่วมจำลองคุมไฟป่า รัฐมนตรีเป็นประธาน

Author by 26/02/16No Comments »

    4            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ที่สนามกองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย   นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผอ.สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายกมลไชย คชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) นายชูเกียรติ พงษ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าๆไม้ที่1 (เชียงใหม่) นายชานนท์ ทองคำ  ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายคมสัน สุวรรณอำพา ผอ. ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง นายเชษฐา โฆสิตรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและคณะทหาร นายมงคล สุกใส รองผวจ.เชียงใหม่ โดยพล.เอก   สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกจำรองร่วมสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่าประจำปี 2559

ทั้งนี้นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานว่าโครงการฝึกจำลองร่วมสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบรรเทาสาธารณจ.เชียงใหม่ และเขต 10 ลำปาง และจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้าร่วมรวมประมาณ 800 นาย แล้วพิธีเปิด ประธานและคณะได้เดินตรวจแถวเพื่อกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าฝึก

จากนั้นเวลา 11.30 น. ประชาชนและคณะได้เดินทางไปชมการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า โดยใช้แผนระดมพลดับไฟป่า ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม โดยกำลังพลที่เข้าฝึกจากกรมป่าไม้กรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทหารกองทัพอากาศ ทหารกอกงทัพภาคที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ กรมฝนหลวงฯ องค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายโดยการสมมติมีไฟป่าโดยใช้กำลังและฮอขนน้ำไปดับและกำลังพลได้เข้าดับทางภาคพื้นดิน

พล.เอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว. ประชาชนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การป้องกันไม่ให้เผาป่าทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน รวมถึงเกษตรกรร่วมแก้ไข ขนาดนี้เราต้องใช้มาตรการทั้งด้านกฎหมายเข้ามาจัดการ ปีนี้จับได้หนึ่งรายที่ จ.เชียงราย สำหรับการฝึกวันนี้ทุกหน่วยมีความพร้อม มีประสิทธิภาพเป็นที่หน้าพอใจจนเวลา 12.00น.ประธานและคณะเดินทางกลับ.