หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เปิดพืชสวนโลกรับประยุทธ์ ติดตามงานสำคัญ

Author by 27/04/16No Comments »

       1         เชียงใหม่เปิดพืชสวนโลกรับนายกรัฐมนตรีมาประชุมโครงการหลวงและติดตามงานในนโยบายสำคัญทั้ง แก้น้ำแล้งหมอกควัน ประชารัฐ ตำบลละ 5 ล้าน ท่ามกลางดูแลปลอดภัยเข้มงวด

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.59  ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติ ภารกิจตามกำหนดการในการประชุมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง(กปส)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามงานในนโยบายด้านต่างๆในโอกาสเดียวกันด้วย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในเวลาต่อมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายผู้มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่มาติดตามความก้าวหน้างานในนโยบายสำคัญต่างๆวันนี้อย่างเต็มที่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผจว.ชม.กล่าวว่า ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมข้อมูนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งช่วงเช้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเป็นประธาน หลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจการร้านและศูนย์ผลิตของโครงการหลวงแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้ว ช่วงบ่ายก็ติดตามงานสำคัญในด้านต่างๆ ทั้งการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงโครงการต้นแบบนำร่องที่อำเภอแม่แจ่ม การพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในขณะนี้ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือ โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พร้อมพบปะรับฟังปัญหาโดยตรงจากชาวบ้านด้วย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังจะเป็นประธานและสักขีพยานมอบโล่รางวัลอำเภอที่แก้ปัญหาหมอกควันได้ดีเยี่ยม มอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรอำเภอ มอบเงินตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งกว่า 22 ล้านบาทให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มอบหนังสือโครงการป่าชุมชน เอกสารสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและลุ่มน้ำฝาง การมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อปัญหาภัยแล้ง 11 แห่ง 12 บ่อ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมข้อมูลและจัดนิทรรศการความคืบหน้าในด้านต่างๆไว้พร้อมแล้ว ที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์หรือพืชสวนโลก ทั้งนี้ได้มีการดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆอย่างเข้มงวด ในขณะที่ประชาชนหลายกลุ่มก็เดินทางมาเพื่อขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้เร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนโดยตรงด้วย.