หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เปิดอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยว ช่วยแก้ไขปัญหา และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

Author by 30/01/17No Comments »

 3               อบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลนักท่องเที่ยวให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยว หรือ TOURIST POLICE VOLUNEER มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 50 คน ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย ทำให้แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลากหลายภาษาจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่หลายครั้งที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทำให้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วง โดยเฉพาะตำรวจที่มีหน้าที่โดยตรงต้องทำงานอย่างหนัก แต่เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่มีจำกัดจึงให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดไปจนถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้มีการจัดโครงการอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยว หรือ TOURIST POLICE VOLUNEER เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย หวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้มีความรู้และสามารถออกไปปฏิบัติงาน และให้การช่วยเหลือในการสอดส่องดูแลอาชญากรรม และให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ พ.ต.ต.พิษณุ เตรียมดี สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า การฝึกอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครได้เข้ารับการอบรม ให้ความรู้ตั้งแต่ความสำคัญของการเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวที่ดีและรู้ทันการหลอกลวงนักท่องเที่ยว, จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีของอาสาสมัครฯ, ความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.จราจร, การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ, การให้ความช่วยเหลือดูแลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว, การอบรมเรื่องภาษาอังกฤษ-จีนเบื้องต้น

หลังจากที่ได้ทำการอบรมเสร็จสิ้นจะมอบหมายให้อาสาสมัครทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัด และให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวของประเทศไทย.