หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ ม่อนปาร์ค@แม่แตง

Author by 16/02/15No Comments »

 1         นายอำเภออมก๋อยเปิดโครงการม่อนปาร์ค @ แม่แตงเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการสำหรับเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ .แม่แตง สร้างรายได้ สร้างอาชีพคนในท้องถิ่น

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 14 ก.พ.58 ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ที่ โครงการ”ม่อนปาร์ค@แม่แตง “เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.รัชนี ชมชื่น ในนามผู้ดำเนินโครงการ “ม่อนปาร์ค@แม่แตง ” ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมาก

น.ส.รัชนี ชมชื่น ผู้ดำเนินการโครงการ “ม่อนปาร์ค@แม่ แตง “กล่าวว่า การเปิดโครงการฯในวันวาเลนไทน์ ครั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ที่มีความบกพร้องทางร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้ ทางด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงปศุสัตว์ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  สำหรับการบริโภค และจำหน่ายในสภาวการณ์ที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ.แม่แตง  เป็นการสร้างรายได้ ให้กับคนในท้องถิ่น

การเปิดโครงการ     ”ม่อนปาร์ค@ แม่ แตง” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะนักเรียน และครู ผู้ดูแล จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร มูลนิธิสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์    มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว ประชาชนในต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง

โดย นาย ชุติเดช กล่าวว่า รู้สึกชื่นชม และยินดีต่อผู้ดำเนินโครงการที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีความ บกพร่องทางร่างกาย หรือสติปัญญา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่ได้มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการที่ทันยุคทันสมัยเกิดขึ้นอีกที่หนึ่ง ทำให้เกิดหลักสิทธิมนุษยธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคมขอให้กิจกรรมโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ด้วย.