หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“เพื่อความสงบสุข” สุริยะ พร้อมพัฒนาเชียงใหม่ เร่งประสานทุกภาคส่วน

Author by 2/06/14No Comments »

1 copy          พ่อเมืองนครพิงค์คนใหม่มาถึงเชียงใหม่แล้ว โดยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมยืนยันว่าตนพร้อมทำงานประสานกับทุกภาคทั้งส่วนภายใต้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่ยังไม่เป็นปกติขณะนี้ เชื่อใช้ความอดทน ไตร่ตรอง จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าได้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. 57 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ พร้อม นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางจากจังหวัดตากมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยทันทีที่มาถึงก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ประจำจังหวัด จุดแรกไปสักการะพระประธานและมนัสการเจ้าอาวาสที่วัดเชียงมั่น จากนั้นสักการะเจ้าพ่อ เจ้าแม่ประตูชัย ณ ประตูช้างเผือก พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พระเสตังคมณีและนมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดเชียงมั่น ก่อนเดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สักการะพระพุทธรูปประจำจวนด้วย ในการนี้นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ให้การต้อนรับ

นายสุริยะ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า ไม่เคยรับราชการจากจังหวัดเชียงใหม่มาก่อน การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เชียงใหม่ ยอมรับว่า เป็นภาระที่หนักหนา แต่จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ต้องการความสมานฉันท์ ความปรองดอง โดยจะประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น ของบ้านเมือง การพัฒนานคร เชียงใหม่ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ปัญหาที่ต่างๆ ที่มีผู้บอกให้ทราบ ทั้งปัญหาการท่องเที่ยว ความไม่สงบเรียบร้อย ตระหนักชัด จะได้สอบถามข้อมูลและหาหนทางในการทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด

ฝากสื่อมวลชนด้วย เพราะการทำงานของเรา คือ กระจกเงาที่จะสะท้อนกลับมา เพื่อสะท้อนการทำงานที่เป็นจริงว่า สิ่งที่นายสุริยะ เราทำไปนั้น มันดี มันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไร ผมเปิดเผย จริงจัง จริงใจ แนะนำได้ พร้อมร่วมมือสนับสนุนทุกฝ่าย ด้านอื่นๆ ก็ตอบสนองนโยบายของ คสช.และรัฐบาล ในการทำหน้าที่ เชื่อมั่นว่า ทีมงานส่วนราชการของ จว.เชียงใหม่ คนที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำงานที่เชียงใหม่ไม่ธรรมดา ก็เชื่อว่าจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน อาจหยุดชะงักนิดนึงตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่หยุดชะงักเพื่อทบทวนเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้า เหมือนขับรถไปที่ขอบเหว เราจะดันทุรังไปก็คงไม่ดี การที่เราได้หยุด เพื่อจะได้เลือกเส้นทาง ทบทวนเส้นทาง หลีกเลี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น เป็นความจำเป็นของบ้านเมือง ผมเชื่อว่า ทุกคนที่มีใจเป็นธรรมก็คงมองเห็นเช่นเดียวกันว่า นี่คือภาวะของความจำเป็น ผมรับราชการมา 30 ปี ศึกษาทางรัฐศาสตร์ก็งงเหมือนกันว่าจะไปต่ออย่างไร จริงๆ เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่เชื่อว่า ผู้บริหารบ้านเมืองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ก็หยุดนิดนึง เพื่อหาทางออกที่ถูกต้องทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งมีศักยภาพ มีความได้เปรียบหลายอย่าง ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน

สำหรับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ภูมิลำเนาเขตหนองเส็ง กรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2497  สมรสกับนาง มนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ มีบุตรจำนวน 2 คน การศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตทางการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และผ่านงานตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดตากเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่.