หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ซ้อมแผนรับมือน้ำป่าหลาก

Author by 30/06/14No Comments »

4 copy                เทศบาลเมืองยวมใต้ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแนวดิ่งหุบแหวลึกกว่า 100 เมตรเพื่อเสริมทักษะสร้างศักยภาพความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและ อุบัติเหตุอุบัติภัยทุกรูปแบบ

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2557 หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอปพร. เทศบาลเมืองยวมใต้ ซักซ้อมแผนปฏิบัติจริงในการเผชิญเหตุภัยพิบัติ โดยทางว่าที่ร้อยตรีสุวสันต์ บัวงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองยวมใต้ ได้นำ ชุดกู้ชีพกู้ภัย 2 ชุดปฏิบัติการกว่า 20 คนทำการฝึกทบทวนซักซ้อมแผนเผชิญการช่วยเหลือและขนย้ายผู้บาดเจ็บในแนวดิ่งด้วยการใช้เงื่อนเชือก เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานสภาพพื้นที่สภาพภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เหล่าสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออปพร. ทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับการอบรมฝึกทักษะความชำนาญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกทักษะในแนวดิ่ง และ หุบเหวลึก ซึ่งถือพื้นที่เป้าหมายเสี่ยงภัยของอำเภอแม่สะเรียงที่มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุและ อุบัติภัยดินโคลนถล่มมากที่สุดเนื่องจากสภาพพื้นที่และแหล่งที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ตามเชิงเขาหรือ ตามแนวลำห้วยต่างๆ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้ารับการฝึกฝนทบทวนอย่างจริงจัง และสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุ

ทั้งนี้การฝึกอบรมจะเน้นให้อปพร.ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุกนาย มีความพร้อมทั้งทักษะ ความชำนาญในการกู้ชีพกู้ภัยทั้งภาคทฤษฎี อาทิเช่น ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การรักษาที่เกิดเหตุการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ภาคการปฏิบัติ จริง ตั้งแต่การรับแจ้ง ที่เกิดเหตุการณ์ช่วยเหลือ การเคลื่อนย้าย จากวิทยากรเชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงโรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อให้ อปพร.ทุกนาย มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของ อปพร.เพื่อเป็นกำลังในการสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ สู่การลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด.