หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เฮโลบุกศาลากลางจี้ถอดถอนนายกคนดัง

Author by 13/09/16No Comments »

   1    ชาว .แม่อ้อ ยกขบวนบุกศาลากลางครั้งที่ 4 ต่อต้านฟาร์มเลี้ยงสุกร พร้อมยื่นหนังสือให้ถอดถอนนายก อบต. อ้างประพฤติมิชอบ อนุญาตให้มีการก่อสร้างฝืนมติประชาชน

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ก.ย.2559 ประชาชน 12 หมู่บ้านใน  ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จำนวนประมาณ 300 คน นำโดยนายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย 63 ปี เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ต.แม่อ้อ  อ.พาน จ.เชียงราย ได้เดินทางมาที่บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เพื่อรวมตัวกัน แสดงเจตจำนงต่อต้านการก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร ของบริษัทที.วี. ฟาร์ม จำกัด ที่จะมาก่อสร้างใน ต.แม่อ้อ พร้อมทั้งได้เข้ายื่นหนังสือขับไล่ นายสมคิด ศรีมูล นายก อบต.แม่อ้อ  ต่อนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย

โดยกลุ่มผู้ประท้วงชี้แจงว่า นายสมคิด จัดประชาคมไม่โปร่งใส มีประชาชน 12 หมู่บ้าน จาก 18 หมู่บ้าน ไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแม่อ้อ ลำน้ำหนองผา และลำน้ำหนองบัว ทางคณะกรรมการสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำว่าไม่สมควรก่อสร้างฟาร์มสุกรในจุดนี้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยขอให้ทาง ผวจ.เชียงราย ดำเนินการถอดถอนตามกฎหมาย พรบ. ปกครองท้องถิ่น ท่ามกลางการดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารจำนวนมาก

นายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย กล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่เกรงได้รับผลกระทบจากการตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร เนื่องจากที่ตั้งอยู่ติดกับแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ของชาว ต.แม่อ้อ ก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาคัดค้านการอนุญาตก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรมาแล้ว 3 ครั้ง ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย  ขอให้สั่งระงับการก่อสร้าง หลังจากนายสมคิด ประพฤติมิชอบ ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยประชาชนทั้งหมดจำนวน 2,096 คน ได้ลงชื่อ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยื่นถอดถอนนายก อบต.แม่อ้อ ตามกระบวนการของกฎหมาย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ ได้ เชิญกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปประชุมชี้ แจง ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง จ.เชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย มาพูดคุยกับกลุ่มผู้ประท้วง และรับหนังสือ โดยแจ้งให้ทราบว่านายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย เดินทางไปต่างประเทศ จะ ดำเนินการตามคำเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วง แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ท่ามกลางความพอใจของผู้ชุมนุม ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ.