หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แก้ปัญหาหมอกควันโค้งสุดท้าย 60 วันห้ามเผา

Author by 5/04/16No Comments »

NgGxUU7OSW          เชียงใหม่ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าสรุปและประเมินผลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าทำงานช่วงโค้งสุดท้าย 60 วันห้ามเผา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 เมษายน 2559ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ ป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อติดตามงานและประเมินสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากสถานการณ์และผลการดำเนินงานขั้นตอนการรับมือ ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2559) กำหนดให้เป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ด้วย การจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาในพื้นที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ซึ่งสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.เป็นต้นมา สถานการณ์ภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถือว่า ดีขึ้นและเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยจุด Hotspot สะสม 60 วัน ปี 2558 มีทั้งสิ้น 1,882 จุด ซึ่งในขณะที่ปีนี้ มีจุดสะสม 649 จุด เหลือเวลาอีก 10 วัน ก่อนสิ้นสุดห้วงการเฝ้าระวังแก้ไขเข้มข้น 60 วันในวันที่ 15 เมษายนนี้ ส่วนการเข้าดับไฟที่ไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -3 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 1,286 ครั้ง มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 23,573.03 ไร่ โดยอำเภอที่เข้าดับไฟจำนวนครั้งมากที่สุด คืออำเภอ อมก๋อย จำนวน 157 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1,742.5 ไร่ ทั้งนี้คณะทำงานประเมินว่า มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2559 นี้มี 8 อำเภอ คือ อำเภอแม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง สะเมิง กัลยาณิวัตนา แม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรนั้น ในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 วัน ซึ่งยังมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทุ่มเทในการทำงานต่อไป เพื่อทำให้จำนวนวันลดลงจากปีก่อน 17 วัน โดยเชื่อมั่นว่า จากการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องมา โดยตลอด จะได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนคือไม่เกิน 14 ครั้ง หากนับไปจากช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่น่าวางใจเพราะร้อนจัดหากมีไฟไหม้ก็ เสี่ยงลุกลามเร็ว แต่แนวโน้มจากนี้ไปก็จะมีโอกาสเกิดฝนตก พายุฤดูร้อน พัดฝุ่นควันให้จางลงได้ ก็ต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุด ส่วนผู้กระทำผิดที่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนั้นได้มีการดำเนินคดีกับผู้ ลักลอบเผาป่าทั้งสิ้น 16 คดี

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการควบคุมไม่ให้มีการเผาเพิ่ม ทั้งการขอความร่วมมือจากประชาชน และการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้นย้ำว่า การลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ ให้มีการจัดกำลังกระจายทั่วทุกพื้นที่ 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาเป็นหลัก แต่หากพบว่า มีการลักลอบเผาก็ต้องทำการดับไฟให้ได้เร็วที่สุด ไม่ให้เกิดการลุกลามจนส่งผลกระทบเสียหายตามมา รวมทั้งจะต้องพยายามทำการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม จากการคาดหมายของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่า วันนี้ถึงวันที่ 7-8 อากาศ ปิด ร้อนอบอ้าว มีการสะสมฝุ่นละอองมากขึ้น ให้ระวังในการดูเรื่องไฟมากขึ้นเพราะในช่วงนี้ของปีที่แล้ว ก็เป็นช่วงที่เกิดไฟป่าสูงที่สุดของปี ดังนั้นขอให้ประชาชนเข้มงวดในการเฝ้าระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ได้คาดหมายลักษณะอากาศระหว่างนี้ว่า มี อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ระยะนี้สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน เกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมและดื่ม น้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดหาน้ำดื่มให้แก่สัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์เครียดและเจ็บป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงก็พยายามเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งใช้หน้ากากอนามัยป้องกันความรุนแรงจากผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับ สภาพอากาศที่ร้อนจะทำให้มีอัตราการคายน้ำของพืชและน้ำระเหยจากดินมาก ทำให้ปริมาณน้ำในดินลดลง ประกอบกับในระยะนี้ จะไม่มีฝนตก เกษตรกรควรดูแลให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะพืชผักหากขาดน้ำจะทำให้พืชเหี่ยวเฉาชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตด้อยคุณภาพ รวมทั้งคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน และรักษาความชื้นในดิน

อย่างไรก็ตามวันเดียวกันนี้ บริเวณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบน้ำ ปลากระป๋องและบะหมี่สำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยรับมอบจากบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มนาคราช ได้รับมอบน้ำดื่มจำนวน 800 แพค ปลากระป๋องจำนวน 50 ลัง และบะหมี่สำเร็จรูป จำนวน 10 กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.