หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แปรอักษร เลข 9 ตัวอักษรคำว่า ” แม่ฮ่องสอน บ้านของพ่อ ”

Author by 26/10/16No Comments »

1        เมื่อวันที่  26  ต.ค  59  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนกว่า  5,000 คน ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรชาวแม่ฮ่องสอนถึง 20  ครั้ง พระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้น

จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็น โดยพิธีถวายความอาลัยครั้งนี้ มีการแปรอักษร เป็นเลข 9 ตัวอักษรคำว่า ” แม่ฮ่อง สอน บ้านของพ่อ ” เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาอย่างมากมาย  มีพระตำหนักปางตอง ที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ และเรือนประทับแรม ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตามพระราชดำริ และหลายหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ในเขตของโครงการพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานจัดสรรให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติสุข และในตอนค่ำวันเดียวกันจะมีพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน