หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แพทย์ มช. เปิดตัว เครื่องเอ็กซเรย์ CT SOMATOM FORCE แห่งแรกในไทย

Author by 5/02/16No Comments »

 4               ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ มช. เปิดตัวเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCEแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพ ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น ลดปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะ แพทยศาสตร์ มช. นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วย Dr. Tobias M.seyfarth CEO บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ ประเทศไทย ได้ร่วมกัน เปิดตัวเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCE แห่งแรกในประเทศไทย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยมี ผศ.นพ. ธนพ ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย ศ.พญ.พรรณี วิศรุตรัตน์ และนายสำราญ ด่านศิริกุล ร่วมจัดการสัมมนาและสาธิตการใช้เครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ (SOMA TOM FORCE) และมีผู้สนใจรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมงานและการสาธิตในครั้งนี้จำนวนมาก

โดยทาง ผศ.นพ.ธนพกล่าวว่า ปัจจุบัน ภาครังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 2 หัวตรวจ รุ่นโซมาโตม ฟอร์ซ (SOMATOM FORCE) โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2558 ให้บริการตรวจผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 2,200 ราย คุณสมบัติของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นนี้คือ ตัวเครื่องจะมีสองหัวตรวจ ในขณะที่เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ทั่วไปจะมีเพียงหัวตรวจเดียวจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ในด้านความปลอดภัยจากรังสี ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะต้องระวังเรื่องภัยจาก รังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลง สามารถใช้ปริมาณรังสีที่ฉีดในปริมาณน้อยกว่าทั่วไปได้กว่าครึ่ง

ด้านคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 2 หัวตรวจ เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถเลือกใช้พลังงานได้เหมาะสมและลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ โครงเหล็กยังสามารถหมุนได้เร็วที่สุดคือ 1/4 วินาทีต่อรอบ รวมทั้งสามารถตรวจได้หลากหลายในทุกระบบของร่างกาย ทั้งนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ยังสามารถตรวจวิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เช่นหลอดเลือดหัวใจในคนไข้ที่กลั้นหายใจไม่ได้ การทำงานของหัวใจห้องขวาล่าง เห็นการกำซาบของเลือดในปอดผู้ป่วยหายใจลำบาก การกำซาบของสมอง ในผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานของแพทย์ให้กระชับขึ้น ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น เช่น ศักยภาพที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ได้โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำมาก การตรวจหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกแต่ตรวจด้วยวิธีอื่นๆ ไม่เจอ การตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุที่หายใจไม่ได้ การตรวจผู้ป่วยเด็กเล็กได้โดยไม่ต้องดมยาสลบ การตรวจอื่นๆ เดิมเคยต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าคิวยาวนาน สามารถนำมาตรวจได้ในเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้เป็นต้น

นอกจากนี้ เครื่องเอ็กซเรย์คอม พิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 2 หัวตรวจ ยังสามารถวิเคราะห์ แยกส่วนประกอบของนิ่วหินปูน ส่วนประกอบของไขกระดูก วิเคราะห์การทำงานของหัวใจได้อย่างละเอียด สามารถวัดการทำงานของหัวใจห้องล่างขวาได้เพิ่มเติมจากเดิม เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป ทำไม่ได้หรือทำได้เฉพาะหัวใจห้องล่างซ้ายเท่านั้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะ ต้องระวังเรื่องภัยจากรังสีมากกว่าผู้ใหญ่   ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคไต หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลงอีกด้วย.