หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แม่ฮ่องสอนแชมป์ ลดเผาพื้นที่ป่า

Author by 4/05/16No Comments »

   3             พ่อเมืองสามหมอกปลื้ม หลังเป็นแชมป์ลดการเผาป่าอันดับ 1ภาคเหนือ ต่างจากปีที่ผ่านมา เคยครองแชมป์ เกิดไฟป่ามากเป็นอันดับหนึ่ง ย้ำเป็นเพราะมีการวางมาตรการ แก้ปัญหาอย่างเข้มข้น และรัดกุม และความร่วมมือ จากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ค. 59 นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผวจ.แม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมสัมมนาประเมินผล โครงการเพื่อถอดบทเรียน ในการติดตามสถานการณ์หมอกควัน และไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมมีการเปิดแถลงข่าว ถึงผลการดำเนินงานป้องกัน และความควบคุมไฟป่า และหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559  ขึ้นที่สวนหมอกคำรีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมสัมมนา จำนวนกว่า 400  คน

ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้ง จ.แม่ฮ่องสอนได้ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า มีความรุนแรง เป็นลำดับต้นๆของจังหวัดภาคเหนือ  และจากการที่ทางจังหวัด ได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า อย่างอย่างเข้มข้น และรัดกุม ทำให้สามารถลดจุดความร้อน (hot spots) ลงได้ตามเป้าหมายถึงร้อยละ 40  จากเดิมปี 2558 มีจุดความร้อนสะสมมากถึง 2,323 จุด  ในปีนี้การเกิดจุดความร้อนคงเหลือเพียง 1,379 จุด   จากการดำเนินตามมาตรการอย่างเข้มข้นของจังหวัด ทำให้ค่าฝุ่นละออง ในอากาศขนาดเล็ก (PM 10 ) ที่เคยเกินมาตรฐานสูงสุด จากเดิมเคยสูงถึง 303 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2558  ปีนี้ลดลงเหลือเพียง 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เที่ยวบินยกเลิกจากปัญหาหมอกควัน จากเดิมยกเลิกมากถึง 58 เที่ยวบินในปี 58 ปีนี้ลดเหลือเพียง 18 เที่ยวบิน ส่วนค่าฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็กในปีนี้เกินค่ามาตรฐาน 25 วัน มากกว่าปีที่แล้ว  3 วันนั้น เนื่องจากปีนี้เกิดสภาวะอากาศแห้งแล้งรุนแรงและยาวนาน รวมถึงปัญหาจากหมอกควันข้ามแดน ส่งผลกระทบต่อ จ.แม่ฮ่องสอนที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ

นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า  ผลการดำเนินงานควบคุมไฟป่า และหมอกควันในหน้าแล้งปีนี้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายมากที่สุด สามารถลดการเกิดไฟป่า ได้น้อยเป็นอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ แตกต่างจากปี2558  ที่เคยเป็นแชมป์เกิดไฟป่ามาก เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ   โดยผลสำเร็จมาจากมาตรการที่ร่วมกันดำเนินการในหลายปัจจัย อาทิ จากการทำลายเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ หรือการชิงเผาก่อนไม่ต่ำกว่า 80,000 ไร่  การตั้งเวรยามลาดตระเวนเฝ้าระวัง การควบคุมทำประวัติ คนเข้าออกป่าให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง  รวมถึงการจัดชุดเข้าเผชิญเหตุดับไฟป่าอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถควบคุมไฟป่าในปีนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ อ.ขุนยวม สามารถลดได้มากที่สุดได้รับเงินรางวัล งบประมาณ จากทางจังหวัดจำนวน 2 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามผลการดำเนินที่ประสบความสำเร็จ ตามเป้าที่ตั้งไว้เป็นผลางาน ของส่วนราชการล้วน ๆ  ส่วนความร่วมมือของประชาชนในปี 2560 จะมีการสร้างจิตสำนึกให้คนอยู่กับป่าแล้วไม่เผาป่าต่อไป.