หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แสดงพลังคนเหนือภักดีสถาบันกษัตริย์

Author by 22/11/16No Comments »

 4     ประชาชนคนไทยทั่วภาคเหนือ ทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมใจเป็นหนึ่งจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นำประเทศไทยสู่ความยั่งยืน แสดงออกด้วยใจ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ แสดงออกด้วยวาจาร่วมกันร้องเพลงชาติ ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี แล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดง ออกด้วยกาย ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณกุศลถวาย ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ  และร่วมกันบริจาคโลหิต

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 22 พ.ย.ที่สนามหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานรวมพลังแห่งความภักดีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และหน่วยงานที่สนองโครงการสำคัญของประเทศ ประกอบด้วย หน่วยแพทย์ พอ.สว. มูลนิธิ พอ.สว. ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียนเด็กพิเศษจาก ร.ร.ศรีสังวาลย์ นักเรียนจาก ร.ร.ตชด.  ในพระราชานุเคราะห์ ข้าราชการ เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ เจ้าหน้าที่โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ โครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ ตลอดทั้งผู้ปกครอง     และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก                   (อ่านต่อหน้า 15)ในหลวง           ต่อจากหน้า 2

กิจกรรมครั้งนี้เริ่มด้วยการนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงโยธวาฑิตของ ร.ร.สันทรายวิทยาคม ถึงเวลา 08.00 น.ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญาณตนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับที่ทำเนียบรัฐบาลที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ จากการที่คณะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ คนไทยทั่วโลก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันรำลึกพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกัน

ขณะที่การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกหลายพื้นที่ท้ง 25 อำเภอ โดยจุดหลักของจังหวัดก็มีหลายกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมที่ ร.ร. ยุพราชวิทยาลัย “งานรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่สนามหน้าเสาธง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อำเภอเมืองเชียงใหม่ มี นายพุฒิพงศ์ ศิรมาตย์ และ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” เหตุผลที่จัดขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานช่วงบ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2501 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2501

ทั้งนี้กิจกรรมในงาน มีการเปิดให้ผู้ร่วมงานเขียนคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อพ่อ”  และร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมอธิษฐาน ทำสมาธิ จากนั้นประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ประมาณ 3 แสนตัวลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณลำน้ำปิง หน้าวัดท่าหลุก หมู่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ส่วนช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หน่วยงานราชการทุกกระทรวงในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมพิธีบำเพ็สาธารณประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด เส้นทาง จากลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบา ศรีวิชัย ไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพิงคราช นิเวศน์ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมด้วย เช่น มทบ.33 กับ “กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์” ของข้าราชการ แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 โดยมี พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยจัดกำลังพลของหน่วย นักศึกษาวิชาทหาร ประชา ชนรอบค่ายกาวิละ ร่วมพัฒนาวัด ได้แก่ วัดเมืองกาย , วัดท่าสะต๋อย และวัดสันป่าข่อย มีผู้ร่วมกิจกรรม กว่า 700 คน รวมถึงกิจกรรมที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มหาวิทยาลัยพายัพและหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม  ”ดูดาวฟรี ทำดีเพื่อพ่อ” รวมพลังแห่งความดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรรมดูดาว ส่องวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร กาแล็กซีแอนโดรเมดา กลุ่มดาวฤดูหนาวมากมาย ผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด พร้อมแนะนำการดูดาวเบื้องต้นและสอนการใช้แผนที่ดาว  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 – 21.00 น. บริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-8854353 หรือที่ www.facebook.com/NARITpage

ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ วันเดียวกันเวลา 08.00 น. นาวาอากาศเอก วิสูธจันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียง ใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ และส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ที่รัฐบาลได้เชิญชวนให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกจุดหนึ่ง

อำเภอพร้าว เชียงใหม่

          เมื่อเวลา 8.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอพร้าว พี่น้องชาวเขาเผ่าลีซู ลาหู่ อาข่า ปกาเกอะญอและม้ง ครู และ นักเรียนโรงเรียนพร้าว วิทยาคม ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนเรียงเป็นตัวเลข 9 พร้อมร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาหลังจากนั้นประธานในพิธีนายอำเภอพร้าวกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันที่สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ไชยปราการ เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59  หลังเคารพธงชาติ 08.00 น. รวมพลังแห่งความภักดีทั่วประเทศไทย นายอนวัช  สัตตบุศย์  นายอำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีนำข้าราชการทุกสังกัด, เทศบาลฯ องค์การบริหารส่วนตำบล อส. และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกกิ่งกาชาด, สโมสรโรตารี่, นักเรียนนักศึกษาคณาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าของใน อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และ ปฏิญาณตนเพื่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เบื้องหน้า “พระ บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ” และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่

           เมื่อเวลา 8.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกา ยน 2559 ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอดอยเต่า พี่น้องชาวเขาเผ่า ปกาเกอะญอ คณะครู และนักเรียน  ร่วมพิธีจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ต่อจากนั้น นายอำเภอดอยเต่า ประธานในพิธี กล่าวนำ  ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพียงกันหน้าสนามที่ว่าการอำเภอดอยเต่า

แพทย์ มช. ร่วมอาลัย

          นางพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้เชิญชวนพสกนิกรทั่วประเทศ รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ รวมพลังแห่งความภักดี  ร่วมถวายความอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ร่วมกับคนไทยทั่วประเทศ

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มช. มี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธาน

จังหวัดพิษณุโลก

          ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในงานรวมพลังแห่งความภักดี น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   นาย ศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในงานรวมพลังแห่งความภักดี น้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และในเวลาเดียวกันที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและการทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน โดยมีพสกนิกรร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในส่วนของอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  ”รวมพลังแห่งความภักดี” ในแต่พื้นที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “พิษณุโลกรวมใจปั่นเพื่อพ่อ” เส้นทางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก – ต.หัวรอ – แยกแสงดาว – ต.พลายชุมพล – ต.บ้านคลอง -ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 16.6 กิโลเมตร โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน

กองพลทหารราบที่ 4

          ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นำคณะข้าราชการทหาร ในสังกัดประกอบพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่หน้ากองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4 ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหาร สังกัดกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกันประกอบพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ทุกส่วนราชการจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 และแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลา 70 ปี ถึงบัดนี้จะสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำความดี เช่น การทำความสะอาดสาธารณสถาน ให้บริการสาธารณะเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาล บำเพ็ญ กุศลทางศาสนา เป็นต้น การตั้งอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจดี ตั้งมั่น ทำความดีตามหลักคำสอนของศาสนา

จังหวัดแพร่

          พสกนิกรชาวจังหวัดแพร่ รวมแสดงพลังแห่งความภักดี ด้วยกาย วาจา และใจ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันนี้ (22พ.ย.59) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดแพร่ร่วมกันทำความดีด้วย กาย วาจา และใจ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยในช่วงเช้า ทำความดีด้วยใจ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

จากนั้นนักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นคำว่า “แพร่รักพ่อ” และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แปรเป็นกรอบสีดำล้อมรอบตัวอักษร ในเวลา 08.00 น. ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยทุกคนร่วมกันเปล่งวาจาจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุน ให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศ ด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวไทย จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ และประชาชน พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศต่อไป จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นอกจากนี้ นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบข้าวสารเหนียว จำนวน 450 กิโลกรัม ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปถวายให้กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกอบอาหารจัดเลี้ยงประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพ จากนั้นได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน

          เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นิสิต นักศึกษา ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรภูมิประเทศ แหล่งน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณของพระองค์ที่ได้พระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ชาวตำบลมะเขือแจ้ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้”น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ” ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ยังได้นำไปใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำไปใช้ในพิธีมูรธาภิเษกต่างๆ ได้แก่

1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493

2. พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก ทรงรับการถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

3.พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

4. พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล และน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

5. และพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคลและน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดยได้ทำพิธีเสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาเจดีย์สถานและพระราชอารามต่าง ๆ ในราชอาณาจักร จำนวน 178 แห่งน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ยังถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ

จังหวัดเชียงราย

          นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีรวมพลังแห่งภักดี และนำข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี แสดงความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00น. ที่ลานกิจกรรมศาลากลางจังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

          จังหวัดพะเยา รวมพลังเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รร.อนุบาล แปรรูปเลข 9 ถวายพ่อ//เมื่อวันที่22 พย.59 เวลา08.0 น. ที่ศาลาประชาคม นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หลังจากนั้นได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญบารมี,เพลงต้นไม้ของพ่อ

โดยมีภาครัฐเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น  นักปั่นจักรยาน  ตลอดจนประชาชน องค์กรอิสระ เข้าร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยา นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา  พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ทำพิธีสงฆ์ และแปรรูปอักษรเลข 9  ร.9 นอกจากนั้น หน่วยงานแต่ละอำเภอทั่วจังหวัดได้จัดทำพิธีพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดลำปาง

          พสกนิกรจังหวัดลำปาง “รวมพลังแห่งความภักดี” ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า รวมจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89

จังหวัดน่าน

          เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 ที่ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่านจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 มี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกันร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน ใจความว่าจะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป และขอถวายสัจวาจา ว่า จะประพฤติปฎิบัติตามรอยพระยุคลบาท จะ น้อมนำพระราชดำรัช มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.