หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แห่ทำบุญทั่วเหนือ คณะศรัทธาสาธุชนร่วมเวียนเทียน

Author by 20/07/16No Comments »

           2     พ่อเมืองพะเยา เป็นประธานพิธีเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก เนื่องวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559ท่ามกลางสายฝน โดยมีพระสงฆ์  นักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศ ศรัทธาสาธุชนร่วมพิธี ท่ามกลางสายฝน ส่วนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ผวจ.นำศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญกันคึกคักเช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2559 เวลา 09.00 น.บรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาใน จ.พะเยาตามวัดต่างๆ จนกระทั่งช่วงเย็น เวลา 18.00 น.เกิดลมฝนตกกระโชกแรงได้พัดกระหน่ำสะพานบุญ หรือขัวบุญยาว 700 เมตรที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดจนหัวหน่ายงานราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ศรัทธาสาธุชน นักท่องเที่ยวทั้งในประต่างประเทศ พากันดินข้ามไปเวียนเทียนและกราบไหว้หลวงพ่อศิลาอายุกว่า 500 ปี  และเวียนเทียน ที่วัดติโลกอารามที่อยู่บริเวณกลางกว๊านพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา  เป็นประธานพิธี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา มาร่วมพิธี

สะพานบุญ  หรือขัวบุญ สร้างด้วยไม้ไผ่รวกเกิดหักทรุดเป็นแห่งๆ และปลาเล็กปลาน้อยถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนสะพาน ศรัทธาสาธุชนต่างช่วยกันเก็บปลาปล่อยลงน้ำ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสาย ทำให้พระสงฆ์สามเณร ตลอดจนผู้คนต้องกางร่มทำพิธีเวียนเทียนรอบลานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา 3 รอบจนเสร็จพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าคืนเดียวกัน ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน คณะสงฆ์ พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมกว่า 300 คน ร่วมพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของผองเผ่าไทย ทรงมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน อีกทั้ง เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุ นักษัตร สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะ หรือกระต่าย โดยภายในวิหารหลวง มีพระสวดเบิกและ คอยพรมน้ำมนต์ และให้พรผู้ที่เข้ามาไหว้พระภายในวิหาร และบริเวณรอบพระอุโบสถ ทางวัดได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียน เตรียมเครื่องอัฐบริขาร ไว้บริการพุทธศาสนิกชน เตรียมสถานที่หล่อเทียนจำนำพรรษา มีพระประจำปีเกิดของแต่ละคนที่มาทำบุญ โดยทางวัดได้เตรียมเทียนรูปปีนักษัตรต่างๆ ให้บูชา จากนั้น นำไปหล่อ เทียนจำนำพรรษา

ส่วนการเวียนเทียน เป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา การเวียนเทียน เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวม เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็น การเวียนเทียนจะเดินเวียนขวา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยพุทธกาล ในแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามลำดับ เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามสถานที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี

ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เยาวชนและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ นำเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นำเวียนเทียน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ นำเวียนเทียน ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง แต่ละแห่งมีศรัทธาสาธุชนไปร่วมพิธีกันจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าว จ.ลำปางรายงานเพิ่มเติมว่า ที่พระอุโบสถวัดต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันเดียวกัน  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน พร้อมกับสิ่งของบริวารในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำมอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดต้นธงชัย เพื่อร่วมอุทิศบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา   ได้รับความเมตตาจากพระครู วิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะ จ.ลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย เป็นตัวแทนในนามคณะสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้ เป็นผู้ออกรับเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนชาว จ.ลำปางทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกัน

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ที่คนไทยส่วนใหญ่ศรัทธานับถือ และได้ยึดเหนี่ยวนำหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาว จึงทรงมีพระเมตตากรุณาโปรดให้มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ จัดเทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยสิ่งของบริวาร นำมอบถวายแก่วัดในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ในการนี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ. ลำปาง ได้เป็นผู้แทนในการอัญเชิญโคมเทียน พร้อมเทียนจำนำพรรษาพระราชทานสีชมพู ขนาดความสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ต้น ผ้าไตรและจตุปัจจัย มอบถวายแก่คณะสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดต้นธงชัย

เพื่อให้คณะสงฆ์ได้นำเทียนและสิ่งของบริวารไปใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดกาลพรรษา โดยมีพระครูวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย ตัวแทนในนามคณะสงฆ์เป็นผู้รับถวาย

โอกาสเดียวกันนี้ ผวจ.ลำปาง ได้นำประชาชนผู้มาร่วมงาน ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมหลอมรวมพลังชาวพุทธทำกิจกรรมประกอบความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนสองแผ่นดิน ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ เข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรี ในมติพระพุทธศาสนา จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 ที่วัดหัวเวียง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา มุ่งเน้นให้ประชาชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติ สร้างคุณงามความดี สร้างความสัมพันธุ์กันระหว่างศาสนากับประชาชน ถือเป็นการพัฒนาจิตใจ และ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ฟังสวดธรรมะสัจจะ จากคณะศรัทธาจองกลาง เป็นการสวดภาษาไทยใหญ่ เชื่อว่าเป็นสิริมงคลและได้บุญอันยิ่งใหญ่ ฟังพระธรรมเทศนาสองแผ่นดิน โดยได้นิมนต์ตัวแทนพระสงฆ์จากบ้านใหม่ ต.บอระแคะ อ.ลอยก่อ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา เทศน์ธรรม “อาสาฬหบูชา วันดวงดาเห็นโทษ ดวงตาเห็นธรรม” เป็นภาษาไทยใหญ่และภาษาพม่า เวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ เป็นเสร็จพิธี.