หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

โหมจัดงานย่ิงใหญ่ สำไยไทยลำไยลำพูน

Author by 2/08/16No Comments »

2          พ่อเมืองลำพูน นั่งหัวโต๊ะแถลงข่าวสื่อมวลชน การจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูนประจำปี 2559 พร้อมขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน และหาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างในงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 14 .. 2559

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชน ในการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 – 14 ส.ค. 2559 บริเวณศาลากลาง จ.ลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 และเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง จ.ลำพูน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมด้านการตลาดของลำไย สินค้าเกษตร และสินค้า OTOP และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ลำพูน

โดยการจัดงานครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 16.00 น.วันที่ 8 ส.ค. 2559 จ.ลำพูน จะจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ,ขบวนไหว้สาปารมี 84 พรรษา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และขบวนรถแห่ประดับลำไยของแต่ละอำเภอ กิจกรรมภายในงาน จะจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร, การประกวดลำไยช่อสด, การประกวดลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เค้กลำไย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง, การจัดเสวนาการผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อการส่งออกและการเชื่อมโยงตลาด, การแข่งขันการจัดโต๊ะจีน ที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ,นิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP และการออกร้านของอำเภอต่างๆ,การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงฟ้อนรำ,การประกวดธิดาลำไย, การประกวดร้องเพลงลำพูน,การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอ เป็นต้น

สำหรับปีนี้ จ.ลำพูน ได้กำหนดสถานที่จัดงาน จำนวน 3 แห่ง คือ แห่งที่ 1 บริเวณกาดดอยติ ตรงข้ามรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ จัดจำหน่ายลำไยสด และผลิตภัณฑ์จากลำไย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1-14 ส.ค. 2559, แห่งที่ 2 บริเวณศาลากลาง จ.ลำพูน   โดยจะจัดนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ ตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-14 ส.ค. 2559 และแห่งที่ 3 บริเวณสนามกีฬากลาง จ.ลำพูน จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดตั้งแต่วันที่ 5-14 ส.ค. 2559.