หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ให้ชนเผ่าเลิกบุกรุกป่า หันมาดูแลรักษาต้นน้ำปิง

Author by 13/07/15No Comments »

3          รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับป่าไม้ และทหาร นำประชาชนร่วม 1,000 คน ปลูกป่าต้นแม่น้ำปิง พร้อมขอความร่วมมือชนเผ่าให้เลิกบุกรุกป่า หันมาดูแลรักษาผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.58 ที่ป่าต้นน้ำปิง บ้านปาง-ตองใน หมู่ 12 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธ.ค. 2558  โดยมี นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 ร่วมกับ พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง และส่วนราชการและเอกชน ประชาชน และเยาวชน ร่วม 1,000 คน เข้าร่วมในการปลูกป่าต้นน้ำแม่ปิงที่บ้านปางตองใน

สำหรับพื้นที่บ้านปางตองในแห่งนี้ มีการอพยพประชากรชนเผ่าลาหู่ และเผ่าลีซูเข้ามาอยู่ และมีการบุกรุกแผ้วถาง เพื่อใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดกันอย่างหนัก และมีการทำลายขยายพื้นที่มากขึ้น เพื่อต้องการให้คนในครอบครัวอื่นอพยพเข้ามา เช่าที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพด การดำเนินการ ตามกฎหมายบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่สามารถที่จะดำเนิน การได้อย่างเต็มที่ เพราะชนเผ่ากลุ่มนี้ จะไม่มีการทำลายแผ้วถาง พื้นที่ป่า เมื่อในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่หากเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ไป จะ ลอบทำลายบุกรุกทำลายป่าขยายพื้นที่ เพราะพื้นที่อุทยานศรีล้านนามีมากถึง 800,000 ไร่

ทางด้าน รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ประกาศขอความร่วมมือ ห้ามมีการบุกรุกแผ้วถางต่อ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์อันยั่งยืน ของธรรมชาติที่จะส่งผลดี ต่อประชาชนต่อไป โดยทางกลุ่มชนเผ่ารับปากว่าจะไม่มีการแผ้วถางทำลายป่า และจะมีผู้เข้าร่วมปลูกป่า โดยได้ร่วมปลูกต้นกระถินณรงค์-ต้นประดู่-ต้นมะค่าโมง-ต้นขี้เหล็ก-ต้น โชค-ต้นไผ่ดอย จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ต้น พื้นที่ทั้งหมด 100 กว่าไร่ ทางอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จะให้เจ้าหน้าที่ปลูก จนครบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันสร้างฝายกึ่งถาวรอีก จำนวน 8 ตัว ที่สร้างไปก่อนแล้ว และสามารถเก็บน้ำได้ผลเป็นอย่างดี โดยเป็นที่น่ายินดีที่ชนเผ่าลาหู่ และลีซูที่อยู่ในพื้นที่ จะช่วยกันแบ่งครอบครัวมาช่วยดูแลพื้นที่ปลูกป่าในแต่ละแห่งอีกด้วย.