หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ไม่เอาเขื่อน.

Author by 7/09/12No Comments »

ไม่เอาเขื่อนกลุ่มชาวบ้านใน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมประชุมหารือร่วมกันคัดค้านไม่เอาเขื่อนแก่งเสือเต้น, เขื่อนยมบน, และเขื่อนยมล่าง พร้อมประกาศชนภาครัฐด้วยการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าสำรวจในชุมชน.