หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Author by 16/08/12No Comments »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในงานครบรอบ 60 ปี มูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระราชทานขาเทียมให้ผู้พิการ ณ มูลนิธิขาเทียมฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.2555.