หน้าหลัก » ข่าวบันเทิง, ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

28 สาวชนเผ่า ประชันสวย ชิงธิดาโครงการหลวง 58

Author by 17/12/15No Comments »

  5 copy              มูลนิธิโครงการหลวง ประกวดธิดาโครง การหลวง 2558  เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ในพื้นที่โครงการหลวง ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด และของมีค่า       

นางทัศนีย์ ศรีมงคล  ประธานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน งานโครงการหลวง 2558 เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 ว่ามูลนิธิโครงการหลวง กำหนดจัดงานโครงการหลวง 2558  ระหว่างวันที่ 17 – 20  ธ.ค. 2558    ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์  รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลของโครงการหลวงและกิจกรรมทางด้านวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินการในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไปดัง ตามที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯมาเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 2558 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการจัดงานปีนี้ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน งานโครงการหลวง 2558 ได้จัดให้มีการประกวดธิดาโครงการหลวง 2558  เป็นครั้งแรก  เพื่อเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดีของชาติพันธุ์ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ ให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวงและชาติพันธุ์ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นสื่อกลางประสานการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาติพันธุ์ในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนหญิงจากชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่โครงการหลวง 38 แห่ง หรือพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แห่งในภาคเหนือ  ทั้งนี้ปรากฏว่ามีเยาวชนสมัครเข้าประกวดและมารายงานตัวรวมทั้งสิ้น 28 คน จาก 9 ชนเผ่า  จาก 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แม่ฮ่องสอน และ ลำพูน  คณะกรรมการจัดการประกวดได้นำเยาวชนทั้งหมดมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2558      และเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้งานโครงการหลวง  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นอกจากนั้นยังได้นำไปเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการวางตัวในสังคม    และรับประทานอาหารที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงอีกด้วย

สำหรับการประกวดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. 2558 เวลา 10.00-12.00 น..สำหรับรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 19  ธ.ค. 2558  เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยพิจารณาจากรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพการแต่งกายชุดชาติพันธุ์ ถูกต้อง เหมาะสม สวยงามการแสดงความสามารถพิเศษ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การเข้าร่วมกิจกรรม  ความสามารถในการนำเสนอความรู้เรื่องโครงการหลวง และความสามารถในการตอบคำถามบนเวที ปฏิภาณไหวพริบผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ธิดาโครงการหลวง 2558 จะได้รับสายสะพาย  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล  15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับสายสะพาย  ถ้วยรางวัล  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล  10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับสายสะพาย  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร  และเงินรางวัล  5,000 บาท นอกจากนั้นยังมีรางวัล พิเศษประกอบด้วยรางวัล ธิดาชาติพันธุ์ 9 ชาติพันธุ์  จะได้รับสายสะพาย  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล   2,000  บาท   ขวัญใจมหาชน จากการร่วมลงคะแนนกด Like ใน Facebook ; เพจธิดาโครงการหลวง          2558  จะได้รับสายสะพาย เกียรติบัตร และเงินรางวัล  2,000 บาทและ ขวัญใจสื่อมวลชน  โดยผู้สื่อข่าวคัดเลือกในวันแถลงข่าววันที่ 1 ธ.ค. 2558  ได้รับสายสะพายและเกียรติบัตร พร้อมช่อดอกไม้.