หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สุ่มตรวจ…น.พ.บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก

Author by 24/07/12No Comments »

สุ่มตรวจน.พ.บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกสุ่มตรวจโรงเรียนอนุบาลในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวัง การแพร่เชื้อโรคมือเท้าปากในเด็กในเด็กเล็ก พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ครู และนักเรียน อ่านข่าวหน้า 15.