หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สภากาแฟ… พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผกก.สภ.สารภีเชียงใหม่ จัดโครงการสภากาแฟ

Author by 24/07/12No Comments »

สภากาแฟพ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผกก.สภ.สารภีเชียงใหม่ จัดโครงการสภากาแฟ เพื่อหารือปัญหาอุปสรรค  โดยมุ่งเน้นความสามัคคี และร่วมมือร่วมใจการทำงาน (ภาพเป็นข่าว).