หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรชาวพุทธจัดฟังเทศน์ “รถด่วนขบวนพิเศษ” วันเข้าพรรษา

Author by 27/06/14No Comments »

thainews180          นายเสาร์แก้ว พายุ ประธานกลุ่มหนุ่มสาว .เชียงใหม่ เผยว่า คณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มหนุ่มสาวร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัด,สภาวัฒนธรรม,พุทธสมาคม,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, ยุวพุทธิก-สมาคม, สภาวัฒนธรรม .เมือง,เทศบาลนครเชียงใหม่, ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัด, ทส.ปช..เมือง  .เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมฟังเทศน์ในรายการรถด่วนขบวนพิเศษในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557

            ทั้งนี้มีกำหนดการจัดกิจกรรมฟังเทศน์ รถด่วนขบวนพิเศษ”ดังนี้ วันที่ 19 ก.ค.2557 ณ วัดท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี,วันที่ 26 ก.ค.2557 ณ วัดสันมะฮกฟ้า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง,วันที่ 3 ส.ค.2557 ณ วัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์ อ.เมือง,วันที่ 10 ส.ค.2557  ณ วัดโสภณาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม,วันที่ 18 ส.ค.2557 ณ บวกครกหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง,วันที่ 24 ส.ค.2557 ณ วัดแม่เตาไห ต.หนองหาร อ.สันทราย,วันที่ 1 ก.ย.2557 ณ วัดป่าเห็ว ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เริ่มเทศน์เวลา 20.00 น.

วันที่ 8 ก.ย.2557 ณ  พุทธสถานเชียงใหม่ เนื่องในวันกตัญญู ประจำปี 2557,วันที่ 14 ก.ย.2557 วัดแม่แพง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว เริ่มเทศน์เวลา 13.00 น.,วันที่ 16 ก.ย.2557 ณ วัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง,

วันที่ 23 ก.ย.2557 ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง, วันที่ 1 ต.ค.2557 ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง  และวันที่ 8 ต.ค.2557 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เริ่มเวลา 20.00 น. และเป็นวันที่มอบโล่ การจัดกิจกรรมตลอดการเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ด้วย.