หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์วัดสันติธรรม อ.เมือง ชม. สร้างพระผงพุทธสันติสิริสรณ์

Author by 27/06/15No Comments »

7          เนื่องในวาระมหามงคล 60 ปีวัดสันติธรรม .เมือง เชียงใหม่ คณะสงฆ์ ศรัทธาจะร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุสันติเจดีย์ ที่หลวงปู่สิมพุทฺธาจาโร และหลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต ได้สร้างไว้มีอายุกว่า 40 ปี จึงได้ถือเอาวาระอันเป็นมหามงคลนี้ สร้างพระผงพระพุทธสันติสิริสรณ์เพื่อบรรจุกรุพระธาตุไว้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

          รายงานข่าวแจ้งมาจากวัดสันติธรรม อ.เมืองเชียงใหม่ว่า คณะศรัทธาสาธุชน ร่วมกันจัดสร้างพระผงพุทธสันติสิริสรณ์ เพื่อบรรจุกรุพระธาตุสันติเจดีย์ เพื่อว่าในอนาคต เมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมลง วัตถุต่างๆพังทลายยังสามารถพบรูปสมบัติของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เป็นหลักฐานทางวัตถุวา พระพุทธศาสนามีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามเป็นพุทธานุสติ,  ธัมมานุสติ, สังฆานุสติ รวมทั้งเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินงานทุกคน ได้เห็นสมควรที่จะสร้างพระพิมพ์ เป็นรูปภาพของพระพุทธบรรจงนิมิต พระประธานในอุโบสถ และให้มีภาพพระธาตุสันติเจดีย์ ที่อยู่ด้านหลังของพระ มีซุ้มโพธิ์ให้ความร่มเย็น โดยนำเศษส่วนมวลสารต่างๆ ขององค์พระธาตุสันติเจดีย์มาเป็นมวลสารหลักในการจัดสร้าง เพื่อนำบรรจุเข้าไว้ภายในกรุของพระธาตุสันติเจดีย์ต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงาน ต้องการให้พุทธศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธพิมพ์ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้เป็นมหาพลานิสงส์ และมหามงคลต่อชีวิตของผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เป็นเจ้าภาพสร้างพระพิมพ์1 องค์ก็จะได้รับพระพิมพ์อีก 1 องค์กลับไปบูชาเป็นที่ระลึกด้วย

การจัดสร้างพระพุทธพิมพ์ ครั้งนี้ จำนวน 168,000 องค์ เพื่อบรรจุในกรุเจดีย์, เนื้อผงมวลสารแก่ปูนผสมอิฐพระธาตุ จำนวน 84,000 องค์ เพื่อแจกให้กับเจ้าภาพผู้ร่วมสร้างพระบรรจุกรุ สำหรับพระผงได้สร้างขึ้นแบ่งเป็น 7 สี รวม 84,000 องค์ แยกการสร้างได้ดังนี้ สีขาว จำนวน 12,000 องค์,สีเหลือง จำนวน 12,000 องค์,สีส้ม จำนวน 12,000 องค์              สีแดง จำนวน 12,000 องค์,สีเขียว จำนวน 12,000 องค์,สีน้ำตาล จำนวน 12,000 องค์และสีม่วงคำ จำนวน 12,000 องค์

ด้านพุทธศิลป์ ตามพุทธลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้า(พระพุทธบรรจงนิมิต พระประธานในอุโบสถ วัดสันติธรรม) ประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วศิลปะพุกาม   (ซุ้มเพกา) มีพระอัครสาวกเบื้องซ้าย และเบื้องขวา ประทับนั่งเป็นบริวาร เหนือซุ้มเรือนแก้วเป็นพระสันติเจดีย์จำลอง อยู่ภายใต้ควงต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปรากฏภาพพระอาทิตย์ และพระจันทร์ พุทธศิลปะล้านนาประยุกต์

สำหรับพระมหาเถรานุเถระ   ที่ได้นิมนต์เพื่อนั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระผงพุทธสันติสิริขรณ์ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ประกอบด้วย พระครูพิมลธรรมรัต วัดย่าพาย อ.สันกำแพง,พระมงคลสุธี วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก,  พระครูนิสิตคุณากร วัดพระปรางค์เหลืองจ.นครสวรรค์, พระครูเกษมวรกิจ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย,พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง,พระครูสิริศีลสังวร วัดศรีดอนมูล อ.สารภี, หลวงปู่ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ วัดพระธาตุจอมแวะ อ.เชียงดาว, พระครูประภัศร์ธรรมรังสี วัดกู่เต้า อ.เมือง, พระราชวิทยาคม วัดท่าไม้แดง จ.ตาก

พระครูอุทัยธรรมสาร วัดธรรมโฆษก จ.อุทัยธานี,หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตลาด จ.สกลนคร,หลวงพ่อทองพูน กาญจโน วัดป่าภูกระแต จ.หนองบัวลำภู,หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก,พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตธรรมาราม จ.บึงกาฬ,พระครูไพศาลธรรมมงคลวัดป่าโนนแพง จ.นครพนม,พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา,พระครูธรรมคุณาทร วัดป่าอิสระธรรม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม วัดป่าห้วยลาด จ.เลย,หลวงพ่อสอน ชีวสุทฺโธ วัดบ้านปลวก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร,พระอาจารย์สนอง ชินวํโส วัดป่าดอนบ้านเทือน อ.บ้านผือ จ.สกลนคร,  พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว,พระอาจารย์นก วัดเขายังเหย จ.ชัยภูมิ,พระราชปัญญาสาร์ท วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ และหลวงปู่สมัย                   ธมฺมโฆสโก วัดปุญญาสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พุทธศาสนิกชนที่ต้องการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระผงบรรจุกรุพระธาตุสันติเจดีย์ โดยร่วมทำบุญสร้างพระพิมพ์ 84,000 คู่ละ 200 บาทโดยสั่งจองเป็นกรรมการสร้างพระกรุ,ชุดกรรมการกลาง สร้าง 50 ชุดบริจาคชุดละ 5,000 บาท,ชุดกรรมการใหญ่ สร้าง 30 ชุดบริจาคชุดละ 12,000 บาท(จองหมดแล้ว) โดยสั่งจองเป็นเจ้าภาพสร้างพระกรุได้ที่053-221792,081-6027500,  หรือที่ https://www.facebook.com/watsantidham. chiangmai