หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์เชียงใหม่-คณะแพทย์จัดทอดผ้าป่าสามัคคีตึกสงฆ์อาพาธ”สุจิตฺโต”

Author by 4/07/14No Comments »

thainews180          พระวิมลมุนี  เลขานุการเจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  โดย พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะสงฆ์ ภาค 6 และ ภาค 7         

กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ จากจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดลำพูน,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์จาก เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ-สามเณร และเชิญชวนคณะ ศรัทธาสาธุชน ทายก,ทายิกา ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในภาคเหนือที่อาพาธ หากศรัทธาสาธุชน มีความประสงค์จะร่วมทำบุญเนื่องในวาระและโอกาสต่างๆ ตามกุศลเจตนาโดยแจ้งความจำนงได้ที่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง เชียงใหม่  โทร.053-892909,053-892346 โทรสาร 053-219777.