หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์ – ชม. จัดงานสัีปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา

Author by 30/04/14No Comments »

        นายพิทยา  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรม . เชียงใหม่ เผยว่า คณะสงฆ์ ร่วมกับ .เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ระหว่าง  วันที่ 11-17 ..2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของชาวโลก จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม

ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธทั้งภาครัฐ-เอกชน ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย สถานศึกษา คณะศรัทธา ชุมชนใน จ.เชียงใหม่ ประดับธงชาติไทย ธงธรรมจักร จัดนิทรรศการ ความรู้เรื่องวันวิสาขบูชา รณรงค์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนแต่งกายชุดสีขาว ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตามวัดทุกแห่งใกล้บ้าน

สำหรับกิจกรรมหลักในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่มีดังนี้ เดินโคมวิสาขบูชา โดยตั้งขบวนที่พุทธสถานเชียงใหม่มาพร้อมกันก่อนเวลา 19.00 น. เดินไปตามถนนท่าแพ จนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร,มีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทาง,เชิญชวนวัดที่อยู่บนถนนที่ขบวนจะผ่าน ประดับซุ้มประตูวัด

เชิญชวนคณะศรัทธาที่ต้องการร่วมสร้างบุญเข้าร่วมเดินโคมโดยให้จัดหามาเอง,ให้พุทธศาสนิกชนที่ร่วมขบวนแต่งชุดพื้นเมือง สีสุภาพหรือสีขาวไม่ฉูดฉาด มีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เทศน์โดยองค์ปาฐกถาพระวิมลมุนี เลขานุการเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  อ.เมือง เชียงใหม่.