หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์ ภาค 7 เปิดศูนย์วิทยุโทรทัศน์ภาคเหนือ

Author by 9/05/14No Comments »

        1 copy  พระครูปริยัติยานุศาสน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดฝายหิน .เมือง เชียงใหม่ ฐานะ กรรมการบริหารของศูนย์วิทยุโทรทัศน์(ศศ..) ภาคเหนือ .เชียงใหม่ เจริญพรว่า คณะสงฆ์ภาค 7 ประกอบด้วย .เชียงใหม่,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ วัดฝายหิน .เมือง เชียงใหม่ กำหนดเปิดศูนย์วิทยุโทรทัศน์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยยาสน์ กรุงเทพ เป็นองค์ประธานพิธี เวลา 13.00 . ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยศูนย์ ศศ.ว.ได้แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารงาน ประกอบด้วย คณะ กรรมการที่ปรึกษา พระธรรม มังคลาจารย์ เป็นประธาน,พระเทพโกศล เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่, พระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่, พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่, พระราชปัญญาโมลี,พรพะญาณวีรากร และ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอภาค 7 เป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารงาน ประกอบด้วย พระเทพวรสิทธาจารย์  เป็นประธาน,พระเทพมังคลาจารย์ ,พระครูปริยัติยานุศาสน์ เป็นรองประธาน และ รองเจ้าคณะอำเภอฝ่ายเผยแผ่ทุกรูปและอำเภอในภาค 7 เป็นกรรมการ

สำหรับกำหนดการออกอากาศ ของศูนย์วิทยุโทรทัศน์(ที.วี.)ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ กำหนดออกอากาศทาง ศศ.ว.คลื่นความถี่ 104.50 MHz,ดีดีทีวี,ดีบีซีทีวี,เอ็มซียูทีวี และดับบลิวบีทีวี,www.faihin.orglivebox.m,e/faihin วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.และวันอาทิตย์ เวลา 01.00-02.00 น.

ในโอกาสนี้พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสที่คณะสงฆ์ภาค 7 และวัดฝายหิน อ.เมือง เชียงใหม่ ได้ฤกษ์เปิดศูนย์วิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนา(ศศ.ว)อย่างเป็นทางการ ความว่า

การเปิดศูนย์วิทยุโทรทัศน์(ที.วี.)ภาคเหนือ วันที่ 13 พ.ค.2557 นั้นเป็นฤกษ์งามยามดีที่เปิดศูนย์วิทยุฯ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาโลกพอดี

วัดฝายหินร่วมกับพุทธศาสนิกชน ได้ดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา บรรยายธรรมะ เพื่อเป็นการเผยแผ่คำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่รายการธรรมะศรัทธาสาธุชนได้รับฟังกันอย่างทั่วถึง เพื่อนำหลักธรรมในพระไตรปิฏก อาจเป็นบทความหนึ่งที่เป็นหลักคำสอน ที่มีประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จึงขออำนวยอวยพรให้แก่ คณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้มีกำลังใจช่วยกันปฏิบัติ งาน    เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญมั่นคงอย่างสถาพร สืบไป.