หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

คณะสงฆ์-องค์กรชาวพุทธจัดงาน สัปดาห์พระพุทธศาสนามาฆบูชา

Author by 20/02/16No Comments »

thainews180             คณะสงฆ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนองค์กรชาวพุทธทั้งภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2559 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2559 เวลา 13.00 น.พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาดีเด่น ณ พุทธสถานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่น ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์ ณ พุทธสถานเชียงใหม่, วันที่ 20 ก.พ.2559 เวลา 08.30 น. กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรมะ ณ วัดพันอ้น อ.เมือง, เวลา 13.00 น. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดพันอ้น

วันที่ 22 ก.พ.2559 เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียน ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ดังนี้  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง มีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน,  วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง

นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธาน,วัดสวนดอก พระอารามหลวง มีนายกฤษณ์ธนาวนิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง มีนายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน,วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง มีนายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมือง เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี.