หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

จัดพิธีฉลองเปรียญธรรม

Author by 10/08/14No Comments »

ข่าวสั้นพระศาสนา          คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาว จ.เชียงใหม่ กำหนดพิธีฉลองเปรียญธรรมแสดงมุทิตาจิตแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้ มีพิธีมอบรางวัลแต่ละประโยค วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ เวลา 09.00 น.โดยมีนักเรียนที่สอบบาลีได้จำนวน 157 รูป.