หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

Author by 6/06/14No Comments »

thainews180 สำนักงานเจ้าคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ ขอแจ้งให้เจ้าอาวาสที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ประโยค ป.ธ.3 และประโยค 1-2 เข้ารับใบประกาศนียบัตร   พัดยศ  จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และเป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก หากผู้สอบได้ไม่สามารถเข้ารับใบประกาศนียบัตรได้   ให้แจ้งที่สำนักงานเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ ทันที.