หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ชาวสันต้นม่วงใต้จัดพิธี ยกช่อฟ้าโบสถ์-ทอดกฐิน

Author by 12/10/14No Comments »

ยกช่อฟ้าวัดอัมพวัน       เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง (สายเก่า) เมื่อเลยสี่แยกหลุยส์ขวามือจะผ่านโรงเรียนบ้านหนองโค้งแต่แยกซ้ายมือ เป็นทางเข้าหมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา  ผ่านวัดต้นเปา  ตรงไปประมาณ 3-4 กม.ก็จะถึงหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้ อยู่ในเขตหมู่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด

บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9 ต.สันปูเลย  เป็นชุมชนที่กำลังพัฒนาและมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีทั้งหมด 304 ครัวเรือนประชากร  717 คน อาชีพส่วนใหญ่ ทำกระดาษสา เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านติดกับบ้านต้นเปา  ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง  ซึ่งมีอาชีพทำกระดาษสา และผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา จึงมีการจ้างงานมายัง บ้านสันต้นม่วงใต้ นอกจากนั้นยังมีอาชีพทำนาเลี้ยงสัตว์ค้าขาย รับจ้าง ก่อสร้าง และรับราชการ เป็นต้น

พระปลัดชินกร ชยวุฑ์โฒ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน (สันต้นม่วงใต้) กล่าวว่า ภายในหมู่บ้านมีวัดอัมพวันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา ที่ผ่านมาวัดได้รับการทำนุบำรุงจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังชักชวนเจ้าศรัทธาจากนอกพื้นที่เข้ามาพัฒนาวัดตามลำดับ  จนกระทั่งบัดนี้การก่อสร้างอุโบสถของวัดใกล้จะสำเร็จแล้ว ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีทำบุญยกฉัตรมหามงคลอุโบสถ จากนั้นจะทอดกฐินรวมญาติ โดยมีนางยิษฐา แว่วศรี ผอ.สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ชาวสันต้นม่วงใต้จึงเชิญชวนญาติมิตร ผู้เคารพนับถือร่วมงานบุญพร้อมกัน.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน