หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ททท.ร่วมสร้างเจดีย์สิริวัฒนาน้ำต้อง หนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาฯ

Author by 11/07/14No Comments »

10502238_670838176342548_4100235707878237083_n        นายวิสูตร บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้  ททท. สำนักงานใหญ่ร่วมกับ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่าง ๆ ระดมกำลังเพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์        สิริวัฒนาน้ำต้อง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่      โดยร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันมี นายสุวรรณชัย  ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษา 10 ททท. และนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธี  เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวัดน้ำต้องเป็นวัดที่มีศรัทธาประชาชน และนักท่องเที่ยวนิยมไปชม มีพระใบฏีกา บุญรัตน รตนวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน จึงทำให้เกิดศรัทธาก่อสร้างพระธาตุเจดีย์สิริวัฒนาน้ำต้อง ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2556 การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ททท.จึงได้จัดทำป่าผ้าสามัคคีขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ นอกจากจะบำรุงพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพราะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลของชีวิต ก่อให้เกิดความตระหนักในความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชาวล้านนาด้วย

นอกจากการทำบุญทอดผ้าป่าผ่านไปแล้ว แต่ทางวัดยังรับบริจาคเพื่อโครงการดังกล่าวต่อไปอีก ซึ่งนายวิสูตร บัวชุม กล่าวว่า ททท. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขออานิสงค์ผลบุญจงคุ้มครองให้ท่านจงประสบความสุข การท่องเที่ยวนั้นมีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันทั้งการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม   ดังนั้น การร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาเพื่อเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานต่อไป.