หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ทรงยกฉัตรทองคำประดิษฐาน บนวิหารเสาอินทขีลหลักเมือง

Author by 13/07/15No Comments »

150710112358       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่นำข้าราชการ พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอัฏฐารส    พระประธานประจำพระวิหารหลวงแล้ว จากนั้น ทรงยกฉัตรทองคำ ขึ้นประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการ พร้อมคณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และพุทธศาสนิกชนร่วมดำเนินการบูรณะหออินทขีล เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเชียงใหม่ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะ

นอกจากการซ่อมแซมวิหารเสาอินทขีลแล้ว ยังบูรณะศาลกุมภัณฑ์ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ สร้างซุ้มประตูโขงเปิดกำแพงวัดเข้าสู่วิหารเสาหลักเมืองได้สะดวก และในโอกาสนี้ได้สร้างยอดฉัตรทองคำแท้เพื่อขึ้นประดิษฐานไว้บนหลังคาวิหารอินทขีล โดยปลายยอดฉัตรมีพระพุทธรูปทองคำพุทธลักษณะเป็นพระสิงห์ 1ศิลปะแบบล้านนา ประดิษฐานเหนือยอดดอกบัวตูม ประดับอัญมณีสีเขียวเม็ดเอก ทั้ง 4 ทิศ สื่อถึงสีของพระอินทร์ เพื่อความอุดมสมบูรณ์แก่ประชาชน รองรับด้วยวัชระ สื่อถึงอาวุธของพระอินทร์ เพื่อปกป้องคุมครองเหล่าประชาชน มีกลีบบัวทองคำและบัวเงินรองรับอย่างละ 5 กลีบ อีก 2 ชั้น หมายถึงขันธ์ 5 ซึ่งแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ก้านฉัตรชั้นล่างสุดเป็นเงินแท้ มีพญานาค 4 ตัว ล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ สื่อถึงการปกป้องคุ้มครองพระอารามและพระพุทธศาสนา

หลังจากบูรณะเสร็จสมบูรณ์และมีพิธียกฉัตรทองคำขึ้นครั้งนี้ ทางวัดเจดีย์หลวงฯ ได้ประกอบพิธีอบรมสมโภชวิหารเสาอินทขีล เพื่อถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งมวล พร้อมเปิดให้ประชาชนได้สักการะบูชาทุก ๆวันตลอดไป.