หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 80ปีพระราชวินัยโสภณ

Author by 12/03/16No Comments »

7                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร พุ่มดอกบัวแด่ พระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4-7 (ธ) เจ้าอาวาสวัดล้านนา ญาณสังวราราม อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีบำเพ็ญกุศล ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2559 ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ พิธีเริ่ม เวลา 09.30 น. พระราชวินัยโสภณ จัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้ารูปเหมือนบูรพาจารย์ จากนั้นกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ทั้งนี้มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ จ.เชียงใหม่ ศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธาสาธุชน เข้าร่วมพิธีทำบุญเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้มอบตราตั้งฐานานุกรมแด่ พระบดินทร์ สีลสังวโร เป็นฐานานุกรม พระครูปลัด,มอบใบตราตั้งพระมหาโกสินทร์ กิตติปาโล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง ต.บ้านเรือน ต.ป่าซาง จ.ลำพูน และพระอภิญญา อภิญญาโธ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดแม่ปาง ฝ่ายการศึกษา ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา 10.09 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรง/ผ้าไตร/พุ่มดอกบัว แลเครื่องสักการะเข้าสู่พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จากนั้นนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ อ่านหมายรับสั่ง และผวจ.เชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตร พุ่มดอกบัว เครื่องสักการะถวายแด่ พระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4-7 (ธ)ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์ 101 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วเจ้าภาพถวายไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณรเป็นเสร็จพิธี.

นนธวัช / ภาคภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์.นิเทศศาสตร์ มร.ชม. รายงาน