หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญเสริมบารมีส่งท้ายปีเก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทอด 21 ธ.ค.

Author by 14/12/14No Comments »

จำเนียร ยศราช         ใกล้จะสิ้นปีเก่า 2557 และรับปีใหม่ปีแพะ 2558 อีกไม่กี่วันข้างหน้า ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ขณะนี้จึงมีการตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเสริมบารมี เพื่อเตรียมจะไปทอดถวาย ณ  วัดทาศาลา  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 เหนือ ซึ่งเมื่อพลิกดูรายนามคณะกรรมการแล้วล้วนมีชื่อเสียง ทั้งนั้น

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯ กล่าวว่า ด้วยเหตุที่ วัดทาศาลา  เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านมากว่า 100 ปี  ปัจจุบันวัดไม่ได้บูรณะซ่อมแซม จึงมีหลายส่วนที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลารวมถึงกำแพงวัดที่มีสภาพผุพังมาก ชุมชนชาวบ้านพร้อมด้วย พระกวี  อัคคปัญโญ  เจ้าอาวาสได้ปรึกษาหารือกัน และมีมติจะซ่อมแซม โดยจัดสร้างกำแพงวัดขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์สวยงาม แต่เนื่องจากต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะเดียวกันโรงเรียนบ้านแม่ทา ซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นโรงเรียนของรัฐที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานชาวแม่ทา และใกล้เคียงมานาน อาคารเรียนก็เสื่อมโทรม และยังขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาพร้อมกัน

ดังนั้น จึงได้จัดตั้งกองทุนผ้าป่าสามัคคี   แม่โจ้-แม่ทาเสริมบารมีให้ได้ทำบุญทั้งวัด และการศึกษาขึ้นกำหนดทอดในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป งานนี้มีการเชิญชวนร่วมบุญไปยังหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมทำบุญเสริมบารมีส่งท้ายปีเก่ารับสิ่งดี ๆปีใหม่สมทบตามกำลังศรัทธาในกองทุนผ้าป่าสามัคคีแม่โจ้-แม่ทา เพื่อจัดสร้างกำแพงวัดจำนวน 75 ช่อง ๆ ละ 22,000 บาท ซุ้มประตู 3 ประตู ๆ ละ 50,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธา พร้อมกับร่วมทำบุญในกองทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ได้ที่คณะกรรมการทอดผ้าป่า หรือไปร่วมทำบุญตามวันเวลาดังกล่าว  พร้อมกับขออนุโมทนาบุญให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบความเจริญด้วยโชคลาภ และบุญบารมี ทุกทิวาราตรี ด้วยเทอญ ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญติดต่อฝ่ายประสานงาน 089-8513436, 081-8882698 และ 089-6338365.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน